Borger anmelder gylleudbringning på frostjord - kommune afviser

En borger har anmeldt både landmand og kommune for udbringning af gylle på frossen jord. Kommunen afviser, at der er basis for en politisag.

En borger anmeldte tirsdag en landmand til Norddjurs Kommune for at sprede gylle på frossen jord. Det skriver Grenåbladet.

Kommunen afviser dog, at der var basis for en sag - og borgeren fortæller derfor til den lokale avis, at han også vil politianmelde kommunen.

Borgeren så, at kommunens medarbejder ankom klokken 15 tirsdag. Ifølge borgeren bekræftede kommunens medarbejder, at jorden var frossen - og at gyllen ikke måtte køres ud.

Herefter så han, at landmanden fortsatte gylleudbringningen.Traktorføreren forklarede borgeren, at han havde fået lov til at køre de sidste læs ud.

Da han ringede til kommunen, fortalte miljømedarbejderen, at han skønnede, at jorden ikke var frossen på en del af marken. Det tror borgeren dog ikke på.

Landbrugsavisen.dk har interviewet erhvervs- og miljøchef Ulrik Christensen, Norddjurs Kommune, der har et helt andet syn på sagen end borgeren.

"Vi har vurderet, at der slet ikke har været basis for en politisag", siger Ulrik Christensen.

Gylleudbringen var i orden - men på kanten, var kommunens vurdering.

"Vi får jo en anmeldelse fra en borger, der mener, at der køres gylle ud på frossen mark. Så kører vores miljøtilsyn ud og kigger på den. Det skal vi jo, når vi får sådan en henvendelse. Han tager kontakt til landmanden. Han forklarer på stedet, at han mener ikke, at marken er frossen. Der bliver, som jeg får det forklaret, lavet en prøvegravning, som viser, at der ikke er frost i jorden. Men vi er jo i en brydningstid, hvor vi er på vej over i en hårdere frostperiode. Derfor bliver aftalen, at der - eftersom der fremadrettet bliver kraftigt frostvejr - kan køres de sidste læs ud på marken, hvor der ikke er frossent", siger Ulrik Christensen.

Borgeren har til Grenåbladet indsendt foto, hvor der ses frost på marken.

"Vi kan som kommune ikke udelukke, at der på enkelte steder på den store mark har været enkelte steder med frost. Der kan jo være højere og lavere områder", siger miljøchefen.

Han fortæller, at landmanden har indsendt en video, hvor man kan se, at der graves i frostfri jord.

Norddjurs Kommune har ikke modtaget henvendelser fra politiet endnu. Det er i øvrigt uafklaret, om det er en sag for poltiet eller Ankestyrelsen.

Forsiden lige nu