DanAvl svarer igen: Ny prismodel er mere rimelig

DanAvl skriver, at det har været meningen, at nogle ville blive ramt af prisstigninger for at sikre en mere rimelig fordeling af udgifterne til genarbejdet i et svar til Henrik Mortensen. Svineproducentformanden holder fast i sin kritik.

DanAvl svarer nu igen på den pressemeddelelse, som Danske Svineproducenter fredag eftermiddag sendte til medierne.

Danske Svineproducenter har henvendt sig til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen med spørgsmål om DanAvl på grund af genetikforsyningsaftaler, som firmaet har sendt ud til svineproducenter.

DanAvl forklarer, at VSP-bestyrelsen for to år siden, i 2015, vedtog, at DanAvl-modellen skulle ændres, så man overgår til en ny genetikforsyningsaftale – en såkaldt abonnementsordning.

Baggrunden var en stigende forskel i, hvordan man med forskellige rekrutteringsstrategier bidrog med genafgifter, hvilket ifølge DanAvl var urimeligt.

Med den nye aftale bliver alle genafgifter lagt over i et fast abonnement baseret på antal søer i den enkelte besætning frem for som nu, hvor der er genafgifter per købt sæddose. Afgifterne er indbyrdes afstemt således, at der en balanceret betaling for benyttelse af DanAvl-genetik, både i åbne og lukkede systemer. Fremover vil kunderne bidrage med samme betaling uafhængigt af, om der anvendes hjemmeavl/kernestyring, altså indkøb af sæd, eller om svineproducenten indkøber polte.

Med etableringen af det nye selskab effektueres beslutningen nu med opbakning fra en enig bestyrelse i DanAvl P/S, skriver DanAvl.

"I forbindelse med etableringen af DanAvl P/S er det helt naturligt, at vi effektuerer de beslutninger, der allerede ligger i forbindelse med den nye forretningsmodel. Nu lukker vi et hul, der har givet nogle svineproducenter mulighed for at få genetikken meget billigt på bekostning af kollegaerne", udtaler Søren Søndergaard, bestyrelsesmedlem i DanAvl P/S, i en pressemeddelelse.

"Som virksomhed bliver vi nødt til at gardere os mod økonomisk suboptimering, så vi fremtidssikrer DanAvl og avlsfremgangen. For nogle bliver det fremover en dyrere investering, men det er en investering i avlsfremgang, jeg gerne står på mål for", udtaler Søren Søndergaard videre.

Ved sanering vil det for en hjemmeavler med genetikforsyningsaftale give en besparelse sammenlignet med i dag, fordi han ikke skal betale genafgiften på de indkøbte LY-polte. Den er fremover betalt via genetikforsyningsaftalen.
 
Søren Søndergaard nævner som bemærkning, at Henrik Mortensen selv var en del af bestyrelsen i det daværende VSP, da beslutningen om modelændringen blev vedtaget.

"Henrik Mortensen er en af dem, der bliver ramt af modelændringen, men det er jo netop hensigten at den suboptimering skal stoppe, idet den medfører, at andre kunder betaler forholdsvist mere", siger, Thomas Muurmann Henriksen, administrerende direktør i DanAvl P/S.

Thomas Muurmann understreger, at med prisstigningerne følger også DanAvls rådgivningsydelser, der er inkluderet i genetikforsyningsaftalen, som knytter sig til kundernes optimerede udnyttelse af DanAvl-genetikken.

DanAvls kunder tilbydes fremover bindingsperioder på 1, 2 eller 3 år, og jo længere bindingsperiode, man vælger, desto billigere bliver abonnementet.

"Det er et helt almindeligt kommercielt redskab at lave forskellige bindingsperioder med tilsvarende økonomiske fordele for kunderne afhængig af bindingsperioden. Vi ønsker ikke at tvinge nogen til noget. Tværtimod. Markedet afgør hvilke tilbud, kunderne vælger, og vi har stor tiltro til vores produkter og serviceydelser", siger Thomas Muurmann Henriksen.

Afviser beskyldning om at misbruge position

Han afviser dermed Danske Svineproducenters beskyldninger om, at DanAvl misbruger sin position. Ændringen er et udtryk for en påbegyndt standardisering af genafgifter for hjemmeavl inden for EU.

"Som Henrik Mortensen også selv gør opmærksom på, er der konkurrence på markedet og dermed alternativer for kunden. Jeg kan ikke forholde mig til, hvad han hører på vandrørene om det udenlandske marked, men hvis han havde spurgt, kunne jeg nu hurtigt have fortalt ham, at abonnementsmodellen allerede er indført i udlandet, og her er priserne generelt højere end i Danmark", siger Thomas Muurmann Henriksen.

Ifølge Thomas Muurmann Henriksen er det en international anerkendt og udbredt betalingsmodel, som anvendes af alle avlsselskaber - også af DanAvl i udlandet og fremover altså også i Danmark.

Ugens handel: Kroner maskinstationen med snitter og stortraktor Maskiner 7. december · 10:47

DanAvl-direktøren siger, at betalingsmodellen har vundet indpas i udlandet, fordi den sikrer balance i betalingen på tværs af rekrutteringsstrategi og uafhængigt af teknologiudvikling, f.eks. udbredelsen af dybdeinseminering.

Thomas Muurmann Henriksen forstår til gengæld godt, hvis kontrakterne ved første øjekast kan virke komplicerede:

"I sin substans er det dog ikke meget anderledes end den købererklæring, som alle danske svineproducenter, der køber sædprodukter fra Hatting-KS eller Ornestation Mors, allerede har underskrevet og har skulle gøre siden 2016. Nu er indholdet indarbejdet i genetikforsyningsaftalen, så kunderne ikke belastes af flere forskellige underskriftsdokumenter og administrativt bøvl."

"For os handler det også om at beskytte DanAvl-genetikken. Det hidtidige aftalegrundlag har desværre vist, at der er behov for en række grundlæggende stramninger heraf. Vi skal sikre DanAvl mod misbrug, når vi nu står i en intensiveret konkurrencesituation på hjemmemarkedet."

Tager klage roligt

At Danske Svineproducenter har henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager Thomas Muurmann Henriksen til efterretning:

"Forretningsmodellen for DanAvl P/S er velkendt, og Henrik Mortensen kan ikke presse sig til indflydelse på prisfastsættelsen i DanAvl med opfordringer til boykot af vores forretningsmodel. Det tror jeg faktisk heller ikke, at en interesseorganisation må, men jeg ser frem til at drøfte deres kritik med styrelsen, såfremt styrelsen ønsker det", afslutter Thomas Muurmann Henriksen.

Henrik Mortensen: Uheldigt at starte året med prisstigninger

Henrik Mortensen bekræfter, at han sad i bestyrelsen, da VSP diskutere prismodellen for tre år siden.

"Det er rigtigt, at jeg har været med til at træffe den beslutning, og der var en del diskussion om det i VSP's bestyrelse. Konklusionen dengang var, at hele bestyrelsen ønskede at se den konkrete ændring, og hvad det ville munde ud i. Og det skulle være nogenlunde samme betaling, uanset om man køber sæd eller levende dyr", siger Henrik Mortensen.

Hvorfor give andre prisfald, spørger Henrik Mortensen, der selv må betale 60 procent ekstra med den nye prismodel.

"Man kunne jo også bringe nogen ned," siger Henrik Mortensen.

"Strategien, da vi startede med at etablere det nye DanAvl, var, at udlandet skulle betale meget mere. Det er meget uheldigt at det første, den danske producent koommer til at høre til DanAvl P/S, er stigninger og væsentlig større udgifter til den danske genetik. Jeg mangler at se, at man har været lige så hurtigt ude med stigninger i Tyskland. Det kan godt være, der har været det, men jeg mangler bare at se det", siger Henrik Mortensen.

Derudover er han stærkt utilfreds med, at prisstigningen kommer pludseligt. Aftalen skal underskrives inden udgangen af måneden, hvis man vil forsynes med DanAvl-genetik i februar.

"Der skulle have været en meget længere frist", siger Henrik Mortensen.

Han afviser i øvrigt, at Danske Svineproducenter med sin henvendelse til konkurrencemyndighederne har klaget over DanAvl.

"Nej, det er ikke det samme. Vi har sendt nogle spørgsmål til styrelsen og bedt dem vende tilbage", siger Henrik Mortensen.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu