Danish Crown ændrer afregningsmodel for at stabilisere griseleverancer

Danish Crown ændrer i afregningsmodel og målet er at spare koncernen penge og potentielt give andelsejerne en bedre notering.

Danish Crown tager nu konsekvensen af de seneste års rutsjebanetur med grise til slagtning og indfører en ny afregningsmodel fra 1. juli, som repræsentantskabet godkendte tirsdag med 100 procents opbakning på et ekstraordinært møde.

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

Først steg andelsejernes leverancer fra ca. 215.000 til 280.000 grise om ugen, og efterfølgende er tallet nu igen dykket til omkring 200.000 grise om ugen.

Det er udsving, der knapt svarer til kapaciteten på slagteriet i Horsens. Det gør det nærmest umuligt at optimere produktionen, for et stabilt og forudsigeligt antal grise til slagtning er omdrejningspunktet i en stram produktionsøkonomi.

- I praksis har vi haft betydelige omkostninger til en bufferkapacitet for at kunne absorbere de enorme udsving i tilførslerne, der skabes, når vi som andelsejere samtidigt ændrer vores adfærd. Det har de seneste tre år, hvor udsvingene har været meget store, gennemsnitligt kostet fællesskabet et trecifret millionbeløb om året, og det er ikke holdbart i længden, siger bestyrelsesformand Erik Bredholt i meddelelsen. 

I perioder med manglende kapacitet og perioder med overkapacitet stiger de gennemsnitlige slagteomkostninger. Der er således et presserende behov for en bedre koordination mellem antallet af grise i stalden og slagtekapaciteten i Danish Crown. Opgaven er at optimere slagteomkostningerne med respekt for ejernes behov for at kunne justere i produktionen af slagtegrise. Stabilitetsmasken har altså hverken til hensigt at begrænse ejernes produktion eller begrænse selskabets modtagepligt.

Mulighed for fradrag ved ustabile leverancer

Senest d. 1. juli 2023 skal den enkelte andelsejer have meldt sin forventede årsleverance eller A-mængde ind til Danish Crown mindst en gang om året via fire modeller for leverancer alt efter produktionsform. 

Den forventede årsleverance kan løbende justeres, men bestyrelsen kan med aktivering af stabilitetsmasken låse a-mængden øjeblikkeligt. 30 dage efter aktivering træder fradragene i kraft, og mens stabilitetsmasken er aktiveret, kan a-mængden kun ændres med 12 måneders varsel.

I et tilfælde hvor stabilitetsmasken aktiveres grundet manglende slagtekapacitet, vil a-mængden i så fald være låst i opadgående retning, og stabilitetsmasken vil kun være gældende for overleverance, ligesom det var tilfældet, da Danish Crown indførte B-grise i vinteren 2020/2021.

Når masken er aktiv, accepteres der et spænd i leveringerne på plus- minus 10 procent ud fra 13 ugers rullende gennemsnit under hensyn til normale leveringsmønstre af hensyn til biologiske udsving. Fradraget vil minimum være 50 kroner pr. gris og maksimalt 220 kroner pr. gris. 

- Behovet for et nyt værktøj er blevet endnu mere aktuelt efter beslutningen om at indstille slagteriet i Sæby til lukning, for en af konsekvenserne er en betragtelig reduktion af Danish Crowns samlede slagtekapacitet. Derfor er behovet for at sikre en større forudsigelighed i leverancerne endnu mere udtalt, da det i sidste ende er vejen til både at sikre andelsejerne en god afregning og en god service, siger Nicolaj Nørgaard, direktør for ejerservice i Danish Crown.

Grisens værdi

Grundtanken bag ændringen i afregningsreglerne er at tilbageføre den værdi til ejerne, som en gris leveret efter et stabilt leveringsmønster til enhver tid har. I perioder hvor tilførslerne enten stiger eller falder kraftigt, vil både de ekstra omkostninger og eventuelt lavere salgspriser blive henført til de ekstra eller færre grise. skriver Danish Crown i meddelelsen.

- Muligheden for at indføre en stabilitetsmaske er blevet til efter inspiration fra vægtmasken, som er et kendt værktøj for vi andelsejere. Vægtmasken går ud på at videregive den værdi, grisene har, til andelsejeren. Det betyder, at grisene i basisvægt har den højeste værdi. De grise, der enten er for store eller for små, har en anden værdi i produktionen eller salget. Den mindre værdi sendes videre til den enkelte andelsejer i form af et fradrag i afregningen. På samme måde fungerer stabilitetsmasken. Når leverancer og slagtekapacitet er i balance, har grisene den højeste værdi, siger Erik Bredholt.

Det er vigtigt at understrege, at det udelukkende er tanken at indføre fradrag i perioder med ekstraordinært store udsving i tilførslerne af grise, skriver Danish Crown.

Aktivering af stabilitetsmasken

Stabilitetsmasken aktiveres kun, hvis bestyrelsen vurderer, at der er en samlet ubalance i leveringerne af grise til Danish Crown. Der vil således alene ske et fradrag i afregningen i de perioder, hvor der efter bestyrelsens vurdering ikke er kapacitet til at håndtere større tilførsler af grise, eller at tilførslerne falder så hurtigt, at kapaciteten ikke kan tilpasses uden væsentlige negative effekter for fællesskabet. Hvis Danish Crowns ugentlige tilførsler ligger stabilt, vil stabilitetsmasken ikke være aktiv.

- Det er vigtigt at understrege, at det udelukkende er tanken at indføre fradrag i perioder med ekstraordinært store udsving i tilførslerne af grise. Der vil altså ikke være fradrag i forbindelse med almindelig biologisk variation, saneringer eller udsatte/fremrykkede grise i forbindelse med helligdage. Forhåbentligt bliver der slet ikke behov for at indføre fradrag, og samtidig vil jeg understrege, at det er et nyt værktøj, så der vil sandsynligvis komme tilretninger henad vejen, siger Erik Bredholt.

For andelsejere, der praktiserer splitleverancer, vil dette respekteres og A-mængden vil automatisk blive justeret.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle