Danske kvægbrug har mistet 30.000 dyr i 2019

Den danske bestand af kvæg er gået to procent tilbage i løbet 2019.

Der er mærkbart færre kalve, ungdyr og køer i de danske stalde. Det viser kvægtællingen fra Danmarks Statistik.

Ved indgangen til 2020 var der 29.900 færre kreaturer i Danmark sammenlignet med for et år siden. Med nu 1.500.220 stk. kvæg er det en tilbagegang på to procent.

Det er især tyre og tyrekalve, der er blevet færre af. Hele 13.400 tyre, tyrekalve og stude er forsvundet i 2019.

Hos kvier er frafaldet 7.000 stk., imens der er 9.500 køer. Af disse udgør malkekøer 7.300 og ammekøer 2.300 stk.

120.000 færre dyr på 10 år

Udviklingen i 2019 er ikke enestående, viser data fra Danmarks Statistik. Således er kvægbestanden mindsket med 120.000 dyr de sidste 10 år.

Nedgangen i den danske kvægbestand skal ses i sammenhæng med, at eksporten af levekvæg har været stigende de sidste par år.

I 2019 blev der eksporteret 91.788 danske køer, kalve og kvier. Det er næsten 22.000 flere dyr end i 2018 og knap 8.500 flere dyr end i rekordåret 2014.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle