Danske skove har det ringe og er blevet mørkere

Vilde bier og sommerfugle har brug for blomster og lys. Naturfredningsforening finder udvikling bekymrende. S vil gribe ind.

De danske skove har det ringe, og der er ikke noget der tyder på, at de har fået det bedre.

Sådan opsummerer seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet, resultaterne i den årlige rapport fra det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (Novana).

"Skovene er stadig præget af mangel på gamle træer og mangel på dødt ved. Og så har det ovenikøbet vist sig, at de er blevet mørkere i den seneste overvågningsperiode", siger Ejrnæs, der er medforfatter til rapporten.

Mørket er et problem for biodiversiteten, forklarer han. Mange vilde dyr og planter er nemlig afhængige af, at der kommer lys ned til skovbunden.

"Det betyder, at der kan være blomster og plads til buske. Det betyder, at der er mad til bestøvende insekter som vilde bier og sommerfugle. Og nogle af skovens store billearter trives også bedst ved lys. Årsagen til, at de danske skove er blevet mørkere, skal findes i skovbrug", forklarer Rasmus Ejrnæs.

Hvis man skal frembringe godt tømmer, skal træerne vokse op i skygge. Så strækker de sig mod lyset, og stammerne bliver lange og lige.

Danmarks Naturfredningsforening finder Novanas rapport uhyre bekymrende.

"Vi bliver nødt til at lade flere skove passe sig selv. Hvis vi skal vende tilbagegangen skal andelen af urørt skov i Danmark øges betragteligt", mener foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

Novanas rapport omhandler ti forskellige naturtyper. Danmarks Naturfredningsforening har talt op, at der er sket en forværring i fire af de ti naturtyper. Mens ingen af de ti typer viser fremgang.

Novana overvåger de skove, der er beskyttet af EU's habitatdirektiv. Derfor kan man ikke tale om, om der er mere eller mindre skov i forhold til tidligere, da det ikke ændrer sig fra år til år.

S: Nye hektar skal løse problemet

Socialdemokratiet løse ved at udlægge 75.000 hektar urørt skov.

"Det, vi har brug for, er at skabe urørt skov til gavn for biller, insekter og sommerfugle. Derfor vil vi udlægge 75.000 hektar urørt skov", siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

"Man kan relativt hurtigt udlægge 50.000 hektar urørt skov på de skovarealer, som allerede i dag er offentlige. De sidste 25.000 er vanskeligere og vil tage nogle flere år", siger han.

Når gamle træer får lov til at forfalde, skaber det ifølge Christian Rabjerg Madsen "fantastiske insekthoteller". Derfor er det vigtigt med mere urørt skov i Danmark, lyder det.

Mørkere skove er et problem for biodiversiteten. Mange vilde dyr og planter er nemlig afhængige af, at der kommer lys ned til skovbunden.

Vil ikke koste meget at lade skoven urørt

Ifølge seniorforsker ved Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs er skovbrug årsagen til de mørkere danske skove.

Christian Rabjerg Madsen mener ikke, at der er økonomiske kvaler ved at udlægge mere urørt skov.

"Det er den billigste måde at få mest mulig natur og mest mulig biodiversitet for pengene. Du kan komme rigtigt langt, hvis du har ambitionen om at skabe et grønnere Danmark ved at udlægge urørt skov", siger han.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle