Dyrlæger i åbent brev til minister: Vi frygter at nye bekendtgørelser hastes igennem

En række dyreartsspecifikke bekendtgørelser er på vej til at blive udstedt, men de lever slet ikke op til formålet om at fremme god dyrevelfærd, mener Den Danske Dyrlægeforening, der synes bekendtgørelserne hastes igennem.

Torsdag den 26. november skrev Den Danske Dyrlægeforening (DDD) et brev til fødevareminister Rasmus Prehn (S) med en klar bekymring om, at de nye dyreartsspecifikke bekendtgørelser for dyrevelfærd hastes igennem uden den fornødne tid til dialog.

Den Danske Dyrlægeforenings bekymring drejer sig om, at der i de aktuelle bekendtgørelser i høj grad er tale om en sammenskrivning og videreførelse af de nuværende bestemmelser – kun med ganske få moderniseringer. Og hvis det går, som DDD frygter, så bliver bekendtgørelserne i den nye dyrevelfærdslov  med et sparsomt og forældet indhold, fordi de efter planen skal træde i kraft allerede fra 1. januar 2021.

"Den store indsats, som mange organisationer inklusive DDD har lagt i at afgive høringssvar til de nye bekendtgørelser, virker som spildt arbejde, hvis de udstedes i deres nuværende form", udtaler DDDs formand, Hanne Knude Palshof i en pressemeddelelse.

"Flere dyrearter – fx katte – er overset i bekendtgørelserne, ligesom der stadig forskelsbehandles med hensyn til fx smertevoldende indgreb", siger Hanne Knude Palshof og tilføjer: 

"Man tillader fx halekupering af lam med elastrator – og dette ovenikøbet uden forudgående bedøvelse eller behandling med smertestillende. Det er noget, som DDD mener direkte strider imod Dyrevelfærdslovens formålsparagraf og paragraf 2", skriver foreningen.

DDD har derfor på det kraftigste anmodet fødevareminister Rasmus Prehn om at udsætte udstedelsen af bekendtgørelserne til et tidspunkt, hvor der har været den nødvendige tid til at drøfte moderniseringen af indholdet af bekendtgørelserne samt de kritikpunkter, som flere organisationer har rettet i forbindelse med afgivelse af høringssvar.

"Arbejdet med moderniseringen, der gerne også skal sikre alle dyrearter på bekendtgørelsesniveau, har stor betydning for, at vi kan være det endelige resultat bekendt. Også selvom det måtte trække processen ud", siger Hanne Knude Palshof.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle