Efter knastør sommer: Nu bliver det hurtigere at få vandtilladelse (opdateret)

Sommerens tørke gik hårdt ud over danske landmænds afgrøder. Som en del af tørkepakken får landmænd nu hurtigere mulighed for at indvinde mere vand, hvis tørken rammer igen.

Når temperaturen stiger, og solen bager, kan danske landmænds afgrøder have brug for mere vand, end landmændene har tilladelse til at indvinde.

Det var tilfældet under tørken i sommeren sidste år, hvor mange landmænd netop havde brug for ekstra vand, men oplevede lange sagsbehandlingstider, når de forsøgte at få tilladelse til at øge vandindvindingen.

I hjælpepakken til landbruget fra september 2018 var der enighed mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om, at der skulle ses på mulighederne for bedre vandingsmuligheder.

På den baggrund får kommunerne nu mulighed for at udstede kortvarige indvindingstilladelser hurtigere end i dag, når ekstraordinære vejrmæssige forhold gør sig gældende, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

"Sidste sommer blev dansk landbrug ramt hårdt af tørken. Vi kan ikke vide, om vi vil opleve en lige så markant tørke i den nærmeste fremtid, men vi skal være klar, hvis tørken kommer igen, så vi kan begrænse landbrugets tab", siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Udmeldingen falder på et tørt sted for viceformand i Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed.

"Markvanding er helt afgørende for landbruget i store dele af Danmark. Det er en forudsætning for afgrøder i god vækst, som udnytter næringsstoffer og arealer optimalt. Derfor er det glædeligt, at bedre vandingsmuligheder kom med i tørkepakken. Med de foreslåede regelændringerne håber jeg, vi vil være langt bedre rustet til at håndtere en sommer som 2018, når den rammer igen", siger han.

I praksis bliver det kommunen, som kan udstede korttidstilladelser i op til tre måneder. I forbindelse med de enkelte tilladelser er det en forudsætning, at hensynet til miljø og natur opretholdes i overensstemmelse med direktivmæssige forpligtelser.

"Det er ikke carte blanche til at bruge alt det vand, man måtte ønske. Det er et værktøj, kommunen kan tage i brug i særlige situationer, og der vil skulle laves en konkret vurdering af, om det er miljømæssigt forsvarligt i hvert tilfælde", siger Jakob Ellemann-Jensen.

Anvendelse af de nye regler forudsætter, at der på objektive vilkår er konstateret en ”ekstraordinær vejrsituation” (DMI).

Forslaget til de nye regler sker gennem en ændring af en bekendtgørelse, som er sendt i høring.

"Ændring af bekendtgørelsen er første skridt, men det helt afgørende er at reglerne også virker i praksis", siger Thor Gunnar Kofoed og fortsætter:

"Det skal være nemt for den enkelte landmand at søge om mere vand i en akut situation og det skal være nemt for kommunen at behandle ansøgningen. Succeskriteriet er at kommunerne rent faktisk kan levere hurtige og sikre afgørelser og give de nødvendige korttidstilladelser, næste gang vi står i en tørke-situation hvor det er nødvendigt at vande mere end normalt".

OBS. Opdateret kl 14:46 med kommentar fra Thor Gunnar Kofoed.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle