OVERBLIK: Her er tørkepakkens fem punkter

Regeringens tørkepakke til landbruget indeholder fem punkter. Få dit overblik her.

Landbrugspakken, der blev lanceret fredag, indeholder fem punkter, hvoraf ét, kommer landbruget direkte til gavn økonomisk, mens de resterende fire er mere langsigtede løsninger.

Disse skal, ifølge samarbejdspartnerne, gøre landbruget mere robust i fremtiden. 
Herunder finder du et overblik over pakkens fem punkter

1. Landbruget fritages for produktionsafgifter i 2019. 

Der bevilliges 220 millioner kroner, som skal dække afgiftsfondenes aktiviteter i 2018, da landmændene fritages for at betale produktionsafgifter samme år. Det bevilligede beløb svarer til det beløb, som blev opkrævet i afgifter i 2018. 

Dette tiltag er, ifølge parterne, med for at sikre landmændene likviditet, idet de i 2019 ikke skal betale produktionsafgifter.

Parterne har forsøgt at finde løsninger, der ikke rammer skævt. Således vil fritagelsen ramme forpagteren såvel som ejeren. 

2. Bedre vandingsmuligheder

Aftaleparterne vil se på mulighederne for en undtagelsesbestemmelse i lovgivningen om vandindvinding.

Bestemmelsen skal give kommunerne mulighed for at udstede kortvarige indvindingstilladelser hurtigere end det er muligt i dag tilladelsen vil gælde i tilfælde af ekstraordinære vejrsituationer, som eksempelvis tørken.  

Der arbejdes med en tidshorisont der hedder 1. juli 2019, hvor man håber at reglerne kan træde i kraft. 

Flere landmænd oplevede under tørken et større behov for vanding, end de har kunnet få lov til.

Samtidig har også sagsbehandlingstiderne på ansøgninger om at øge vandindvindingen været lange, og det er det som ligger til grund for dette punkt.
 

3. Nedsættelse af ekspertgruppe med fokus på landbrugets økonomi

Aftaleparterne skal mødes igen når det endelige resultat for tørketabet er kommet. Her vil parterne igen se på situationen, og vurdere om der skal yderligere tiltag til. 

Ekspertgruppen skal mere specifikt se på generationsskifter, herunder en mere aktiv brug af sælgerpantebreve. Desuden skal gruppen se på vilkårene for landbruget i bankerne. 

Læs mere her og her.

4. Tilskudsordning til jordfordeling

Regeringen, Dansk folkeparti og Socialdemokratiet vil afsætte 10 millioner kroner i 2019, til at dække de omkostninger der kan være, i forbindelse med jordfordeling.

Mange landmænd har spredte og usammenhængende jorder. Det går ud over effektiviteten, og øger maskin- og transportomkostningerne for mange.

Det er i dag sjældent at landmænd bytter jorder indbyrdes, fordi der er høje omkostninger til at gøre det. For eksempel skal der betales tinglysningsafgift. 

5. Multifunktionel jordfordelingsfond

Der etableres en fond på 150 millioner kroner. Fonden skal fremme såkaldt ”multifunktionel jordfordeling” gennem køb og salg af landbrugsjorder.

Formået er, at tage sårbare landbrugsjorder ud af produktion, for at fremme miljø, vandløb og grundvandet. 

Desuden er det håbet, at det vil være med til at skabe et mere robust landbrug, og hjælpe med blandt andet ammoniakudledningen. 

Læs Martin Merrilds reaktion og Landbrug & Fødevarers holdning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle