EU-strategi er stemt hjem: Ja til mere dyrevelfærd og bæredygtige fødevarer

EU-Parlamentet har stemt, og der var flertal blandt medlemmerne for mere bæredygtigt forbrug af fødevarer, at fremme dyrevelfærd og mindske madspild.

452 stemte for, 170 stemte imod og 76 stemte blankt. EU-Parlamentet har hermed nu vedtaget den store plan, Farm to Fork, som vil betyde mange nye måder at dyrke og afsætte landbrugsvarer i EU på i fremtiden.

Det er halvandet år siden, Europa-Kommissionen lancerede strategien Farm to Fork. Den lægger blandt andet op til at nedbringe brugen af pesticider og udlægge flere arealer til økologi. Siden er forslaget blevet debatteret flittigt.

Tidligere har Europa-Parlamentets landbrugs- og miljøudvalg stemt Fra Jord til Bord-strategien igennem med et stort flertal. Strategien er en del af Green Deal og skal bidrage til at nå EU’s målsætning om klimaneutralitet i 2050.
 
Venstres landmand i Europa-Parlamentet, Asger Christensen, har været miljøudvalgets ordfører i forhandlingerne om den nye fødevarestrategi.   
 
Asger Christensen er tilfreds med resultatet, der ifølge ham understreger, at landbruget er en del af løsningen på klimaudfordringerne:
 
"Det er en kæmpe sejr, at et bredt flertal af mine kolleger har stemt for Fra Jord til Bord-strategien. Landbruget kan og vil være en del af løsningen på klimaproblemerne. Netop det skal strategien være med til at sikre", fastslår han.

Skal holde produktionen i EU

Rapporten, som Asger Christensen blandt andre har været pennefører på og senere forhandlet i miljøudvalget, er blevet vedtaget. Det er en meget lang rapport, som består af 48 kompromis-pakker. Derfor er EU-politikeren meget glad for det endelige resultat:
 
"Det er en kæmpe sejr, at et bredt flertal af mine kolleger har stemt for Fra Jord til Bord-strategien. Vi sender et stærkt signal om, at landbruget skal udvikles, så vi kan bevare produktionen i EU. Vi må ikke skubbe produktionen ud, hvor klimabelastningen er meget større", forklarer Asger Christensen.
 
EU-politikeren fremhæver også behovet for at sikre, at de varer, som EU importerer, skal opfylde EU’s krav til for eksempel klima, dyrevelfærd og -sundhed og fødevaresikkerhed:
 
"Vi er enige om, at de fødevarer, vi importerer, skal leve op til samme standarder som dem, vi selv producerer i EU. Det nytter ikke, at vi sætter ambitiøse mål i EU, mens vi importerer varer fra tredjelande, som på ingen måde producerer sikre, bæredygtige og klimavenlige fødevarer".
 
Et andet vigtigt forslag, der er blevet vedtaget, handler om konsekvensanalyser. Europa-Parlamentet sætter i Fra Jord til Bord-strategien fokus på behovet for forudgående videnskabelige konsekvensanalyser, når nye lovforslag fremsættes. De skal omfatte bæredygtighed ud fra et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv:
 
"Kommende lovgivning skal bygge på konsekvensanalyser. Det er helt afgørende for mig. Vi må ikke lovgive i blinde, og derfor er jeg glad for, at forslaget er blevet vedtaget", afslutter Asger Christensen.

Faktaboks

Det er også vedtaget:

  • Sund kost: Obligatorisk EU-næringsdeklaration på forsiden af fødevarernes indpakning
  • Begrænsning af overforbruget af kød og stærkt forarbejdede fødevarer med et højt salt-, sukker- og fedtindhold 
  • En forbedring af godkendelsesproceduren for pesticider og tættere overvågning af gennemførelsen for at beskytte bestøvere og biodiversiteten
  • Bindende reduktionsmål for anvendelse af pesticider. EU-landene bør fastsætte målene gennem deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik
  • EU skal regulere og fastsætte ambitiøse reduktionsmål for udledninger fra landbrug og relateret arealanvendelse, herunder gennem strenge kriterier for biomassebaseret vedvarende energi
  • Naturlige kulstofdræn skal genoprettes og styrkes
  • Harmonisering af dyrevælfærd i EU gennem videnskabelige undersøgelser
  • Udfasning af brugen af bure i EU's husdyrbrug
  • Animalske produkter fra lande uden for EU bør kun tillades, hvis landenes standarder er de samme som EU's
  • En større del af EUs landbrug skal være økologisk i 2030

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle