Europas ulve i fremgang: Bestanden er vokset 30 procent på fem år

Også herhjemme er ulvebestanden ifølge forsker stigende med flere ynglende ulvepar og øget indvandring sydfra.

Den europæiske bestand af ulve vokser. Sidste år var der cirka 19.000 ulve i de 27 EU-lande.
Dermed er bestanden vokset 31 procent fra 2016 til 2021, viser tal fra naturorganisationen International Union for Conservation of Nature.

Fra at være en truet dyreart er ulven nu i fremgang, forklarer professor Peter Sunde, Aarhus Universitet. 

- På mange måder er den europæiske ulvebestand det, der hedder en bevaringsmæssig succeshistorie. Ulven har haft en gunstig bestandsudvikling over de sidste 20-30 år. Det skyldes indførelsen af fredningsbestemmelser tilbage i 90’erne.

- Det, der har drevet bestandsfremgangen i hele Europa, er dybest set, at dødeligheden er reduceret, fordi den menneskelige forfølgelse er reduceret. Det har været den begrænsende faktor tidligere, siger professoren, der er med til at overvåge ulvebestanden herhjemme.

I Danmark genindvandrede ulven i 2012. Også her er ulven i fremgang.
I år er har to ulvepar ved Skjern i Vestjylland og Klelund Plantage i Sydjylland fået henholdsvis mindst otte og seks ulvehvalpe.

Med 15 kendte voksne ulve kommer det samlede antal individer op på knap 30 ulve.

- Vi er der nu i Danmark, at vi begynder at have reproduktion flere steder i landet, samtidig med at vi får en øget indvandring sydfra. De to ting tilsammen vil jo alt andet lige booste bestandsudviklingen i Danmark.

- Vores forventning er, at mindst ét par mere vil etablere sig i løbet af i år. Vi har to enlige hanulve, der holder revir i Vestjylland. Lige så snart en hunulv kommer forbi, vil de også danne par. Vi skal ikke blive overrasket, hvis vi ser et fjerde reproducerende ulvepar næste forår. Det vil absolut være realistisk, siger Peter Sunde.

Forskerne har tidligere talt om "høj kryptisk dødelighed" for ulve. Det dækker over, at nogle ulve forsvinder, uden at man kan finde en naturlig forklaring.

I ét tilfælde ved man, at en ulv i april 2018 blev skudt og dræbt. Det udløste en betinget dom og midlertidig inddragelse af retten til at gå på jagt. 

- Da arten jo er fredet, er det formentligt et kraftigt element af ulovlig forfølgelse, der tidligere har stået for den overdødelighed, vi har set i bestanden herhjemme. 

- Det, der først og fremmest kommer til at være definerende for udviklingen, er hvilken dødelighed der fremover kommer til at være i bestanden, siger Peter Sunde.

Forskerne har tidligere vurderet, at der i forhold til fødegrundlaget i naturen vil være plads til flere end ti ulvepar i Danmark.

/ritzau/
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle