Før undersøgelse af spildevand: - Ingen myndigheder har taget det her seriøst

Der er stor tilfredshed i landbruget med, at Rigsrevisionen skal undersøge, om der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn med udledningen af spildevand i Danmark.

Det er positivt, at Rigsrevisionen nu skal se nærmere på en række forhold på spildevandsområdet, der kredser om Miljøministeriets og Skatteministeriets kontrol og tilsyn af, hvad der egentlig ender af spildevand i vandmiljøet. 

Det mener en række aktører i landbruget. Det har længe herfra været fremført herfra, at spildevandsudledningen fra blandt andet overløb, bliver kraftigt undervurderet, når det kommer til påvirkningen af vandmiljøet.

Fra Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, lyder det:

- Ingen myndigheder har taget det her seriøst. Tværtimod så vil jeg mene, at de bevidst, med stor fed streg under bevidst, har undladt at gøre noget, da man ved, at det vil være dyrt for kommunerne, hvis al spildevand skal renses, siger han, og tilføjer:

- Og ja, det kan godt være, at det er meget dyrt, men det er jo endnu dyrere, hvis landbruget skal skære ned. Faktisk kan vi jo aldrig komme i mål, hvis vi ikke får styr på spildevandsudledningerne, siger Thor Gunnar Kofoed.

Hvad har du af forventninger til den her undersøgelse?

- Jeg er desværre bange for, at der kommer til at ske for lidt. Selvom den her problemstilling har været kendt i årevis, så har der jo endnu ikke været nogle i det politiske system, som har ønsket at gøre noget ved det her problem, siger han, og henviser igen til, at det koster utroligt mange penge, hvis alle problemerne med overløb af spildevand skal løses.

Fra Venstres Troels Lund Poulsen, der er statsrevisor, lød det torsdag til LandbrugsAvisen, at han ikke er et sekund i tvivl om, at betydningen af spildevandsudledningerne bliver undervurderet. Med undersøgelsen ønsker han at få belyst, om der sker tilstrækkeligt tilsyn med alle de overløb, som finder sted. Og om der blandt andet bliver sanktioneret tilstrækkeligt over for de spildevandsselskaber, som udleder spildevand uden udledningstilladelser.

Har ventet længe på nogen ovenfra

Fra landmandsdebattøren Knud Jeppesen, der er i flere år i træk, har stillet store spørgsmålstegns angående manglende kommunale indberetninger af spildvandsoverløb, lyder det, at han slet ikke er i tvivl om, at Rigsrevisionen kommer til at støde på en række problematiske forhold.  

Selv har Knud Jeppesen anmeldt flere kommuner til politiet for at have udledt spildevand uden tilladelse, men fælles for flere af anmeldelserne er, at de ikke har ført nogen vegne. 

- Vi er mange, der har ventet meget længe på, at der er nogle ”ovenfra”, der vil tage det her lidt alvorligt, og får kigget ind i, hvad det der egentlig foregår, når det handler om spildevand. Der foregår så mange ting, som bare ikke er i orden, siger Knud Jeppesen.

I foråret sidste år kunne TVSyd blandt andet berette, at syv ud af 14 syd- og sønderjyske kommuner i varierende har grad givet forkerte tal videre til Miljøstyrelsen i årene 2014-2019 i deres årlige indberetninger af, hvor stort næringsindholdet er i det opblandede spildevand, de lukker ud i vandmiljøet.

- Det er jo dybt problematisk, når der bliver lukket spildevand ud, når der ikke foreligger nogen tilladelse. Når der ikke gør det, så ved man jo ikke, hvor meget, der bliver lukket ud, og der kommer ingen bagefter og kan sige, at der er blevet lukket for meget spildevand ud, siger Knud Jeppesen.

Så glædeligt

Fra Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, lyder det, at han er "helt vildt glad" for, at Rigsrevisionen skal undersøge spildevandsområdet.

- De vil skulle undersøge om, der har været ulovlige udledninger, om tilladelserne er blevet fulgt og alle de her ting, som ikke er blevet registreret i PULS-databasen. Jeg glæder mig virkelig til at se den her undersøgelse, siger han.

Han fortæller, at hos Bæredygtigt Landbrug er man ikke i tvivl om, at vandmiljøet i allerhøjeste grad er presset ikke kun af landbrug, men også i høj grad af udledning af spildevand.

- Jeg forventer, at sandheden om spildevandsselskabernes udledninger kommer frem i den her undersøgelse. Alle de ulovligheder, som vi gennem flere år har talt om, men som ikke er blevet bevist, det håber jeg, kommer frem i lyset. Og så håber jeg på, at undersøgelsen bagefter betyder, at man får rettet ind, og der kommer styr på det her område, siger Peter Kiær.

Han fortæller, at selvom det er dyrt, så mener han, at samfundet må betale for at få renset alt spildevand inden, at det løber ud i vandmiljøet.

Sendte hyrdebrev ud

Miljøminister Lea Wermelin sendte i foråret 2021 et hyrdebrev ud til alle kommuner, hvor hun skrev, at hun desværre havde erfaret, at det ikke er alle kommuner/forsyningsselskaber, der har eksisterende udledningstilladelser for alle de overløbsbygværker, der ligger inden for kommunegrænsen.

- Jeg vil med dette brev derfor gerne slå fast, at der til enhver tid skal være en eksisterende udledningstilladelser til alle udledninger af spildevand, lød det i brevet fra marts 2021 fra miljøministeren.

Ifølge statsrevisor Troels Lund Poulsen (V) er der dog ikke sket mere på det område siden det hyrdebrev,

- Sandheden er, at der dog ikke er sket et hammerslag fra miljøministerens side for at tjekke, om det er blevet bedre, sagde Troels Lund Poulsen torsdag til LandbrugsAvisen om baggrunden for at bede Rigsrevisionen indlede sin undersøgelse.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle