Familiebrugsformand: For meget sortsyn fra landbruget

Det er vigtigt også at se på de positive sider af landbrugets forhold, mener formanden for Østjysk Familielandbrug, Morten Laursen.

»Det er direkte skadeligt for landbruget, at vores formand, Martin Merrild, og direktør Karen Hækkerup er så pessimistiske i deres udmeldinger for tiden. Det skræmmer banker og andre kreditgivere langt væk. Vi må se lyset forude, for det er kun investeringer og lav rente, der kan få produktionen til at rulle.« Det mener formand for Østjysk Familielandbrug Morten Laursen, som kom ind på erhvervets muligheder i fremtiden beretningen til generalforsamlingen for nylig.

»Der er mange muligheder for at landbruget kan kan bidrage til samfundet, men det vil samfundet ikke udnytte,« mener han og nævnede valutareserverne som eksempel:

»Nationalbankens depoter bugner af udenlandsk valuta. Hvorfor låner man ikke nogle af disse rare penge til dansk landbrug og erhvervsliv i stedet for, at de ligger til ingen nytte i kælderen i Nationalbanken? Man kunne f.eks. give bankerne lov til at øge landbrugets og erhvervslivets kassekreditter til det dobbelte og samtidig sænke renten til det halve. Udlånskapitalen kunne Nationalbanken stille til rådighed af de passive reserver. Rentebyrden i landbrug og øvrige erhverv vil falde, og muligheder for at øge produktionen vil blive større,« forklarer han. Han beklagede også, at fronterne er trukket skarpt op mellem modstandere og tilhængere af landbruget. Han foreslog udvikling af produktionsmetoderne:

»En fornuftig og begrænset anvendelse af sprøjtemidler i økologisk jordbrug vil begrænse udvaskning af næringsstoffer, formindske jorderosion og forbrug af maskinkraft og dieselolie. Altså give mindre CO2-udslip! Omvendt vil et mere alsidigt sædskifte, som man har i økologien, give det konventionelle landbrug et løft i retning af mere miljø, biodiversitet og højere udbytter uden at øge forbruget af pesticider – ja tværtimod, et fald af forbruget af pesticider vil være muligt,« sagde Morten Laursen.

Emneord

landbrugskrise

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle