Forskere: Mink og andre husdyr spiller ingen rolle for spredning af covid-19

Husdyr og kæledyr spiller ikke nogen rolle i forbindelse med spredning af Covid-19 til mennesker, mener to professorer og en forsker.

I Holland er der på to minkfarme fundet mink med coronavirus. Virus antages at være overført fra mennesker til dyrene via medarbejdere på farmene, der har haft symptomer på Covid-19.

Der er også set andre eksempler på overførsel af coronavirus fra mennesker til dyr, blandt andet til katte og hunde, men der er kun få kendte tilfælde.

Intet tyder på at husdyr spreder covid-19

I en artikel i Dansk Veterinærtidsskrift fra 23. april gennemgår to professorer og en forsker fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut al kendt viden på området. Deres konklusion er, at ”SARS-CoV-2 er påvist hos flere dyr, men der er foreløbig ingen dokumentation for, at hverken kæledyr eller produktionsdyr spiller nogen rolle i forbindelse med spredningen af Covid-19 i mennesker.”

Minkavlere indskærper at regler skal overholdes

På baggrund af de hollandske tilfælde opfordrer Danske Minkavlere for en sikkerheds skyld til at skærpe opmærksomheden ude på minkfarmene, skriver Danske Minkavlere i en pressemeddelel

Ud fra et forsigtighedsprincip understreger Danske Minkavlere, at avlere og medarbejdere med symptomer, som kan være tegn på Covid-19, ikke bør være i kontakt med dyrene. I forvejen gælder det på alle arbejdspladser i samfundet, at man som medarbejder skal blive hjemme, hvis man har symptomer på Covid-19.

Samtidig indskærper Danske Minkavlere, at det er vigtigt at overholde allerede gældende og gængse forholdsregler i forhold til hygiejne med for eksempel grundig håndvask før og efter, at man har håndteret dyr.

Danske Minkavlere vil nu nærmere vurdere, om der er behov for udvidet overvågning i samarbejde med Fødevarestyrelsen og det veterinærfaglige myndighedsberedskab på Københavns Universitet, samt øvrige relevante myndigheder.

Ikke tættere på end 400 meter

Det hollandske landbrugsministerium oplyser, at de to minkfarme er i karantæne.

De to farme i Holland med coronavirus ligger i den sydlige provins Noord Brabant, der er den provins, der er hårdest ramt af coronavirus i landet. Fundene er sket i de to byer Germert-Bakel og Laarbeck, skriver Reuters.

Selvom de hollandske myndigheder kalder risikoen for at minkene spreder coronavirus for minimal, opfordrer myndighederne til, at man ikke kommer tættere på farmene end 400 meter.

Der er også indført forbud mod at flytte dyrene og deres gødning.

Emneord

coronavirus

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle