Godsejer vil genopbygge nedbrændt slot

Thomas Garth-Grüner har nu konkrete planer om at genopbygge Sparresholm Slot.

For knap tre år siden brændte Sparresholm Slot ved Næstved. Nu er de konkrete planer om genopbygningen klar, fortæller godsejer Thomas Garth-Grüner.

"Nu mener vi, at vi er så tæt på, at vi engang til sommer kan begynde at se, at der ske noget fysisk," siger

Thomas Garth-Grüner.

Han skal have tilladelse fra Kulturstyrelsen, før han kan sætte genopbygningen i gang. Derefter skal han forhandle med forsikringsselskabet om dækning af udgifterne. Eftersom der vil være nogle forhold, han forventer at få gjort anderledes, vil det være op til diskussion, hvad forsikringsselskabet vil dække.

De fire ydermure samt andre mure er i en stand, så det er muligt at bygge videre på dem. Thomas Garth-Grüner har haft en tegnestue, Jørgen Overby i Gram, til at tegne det genopbyggede slot, sammen med en tilknyttet arkitekt samt ingeniører.

Kæmpe russisk svineproducent ramt af afrikansk svinepestSvin 13. december · 07:41

Genopbygningen vil koste mellem 80 og 130 mio. kr., vurderer godsejeren over for Sjællandske Medier.

"Vi håber, at det er så spændende projekt, at vi måske også kan få nogle fonde til at støtte. Det er jo tidligere set, at fonde vil støtte bevarelsen af fredede bygninger," siger han.

Slottet vil blive bygget til beboelse, men genopbygningen vil ske med henblik på, at det måske i fremtiden vil blive brugt til andet, eksempelvis ferieudlejning af værelser eller lejligheder.

Thomas Garth-Grüner står selv for skovdrift og udlejningshuse, men han har bortforpagtet 235 hektar dyrket areal til landmand Jesper Mayland.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu