Tag hul på klimaindsatsen og beregn CO2-aftryk pr. gris

Med værktøjet ESGreen Tool er det muligt at beregne et CO2-aftryk for bedriften som helhed og for hver produktionsgren.

Griseproducenter skal indstille sig på, at der på et tidspunkt inden længe kommer krav til klimaaftrykket i produktionen. Derfor kan man ligeså godt gå i gang med at kigge på egen bedrift og besætning.

Det fortæller Annette Pihl Pedersen, der er ansat ved SvineRådgivningen og pt. i færd med at efteruddanne sig til klimarådgiver.

- Det vil helt sikkert være interesant for en griseproducent at udregne klimaaftrykket for bedriften og se på hvilke løsninger der kan flytte noget. Det kan fx være hyppig udslusning af gylle, gyllekøling eller overdækning af tank, siger Annette Pihl Pedersen.

Hun har har forståelse for de producenter, der måske tænker, at her kommer endnu en afrapportering, der koster tid og penge - men det er nødvendigt at begynde at indstille sig på, at dokumentation af bæredygtighed i fremtiden bliver et krav for at opnå finansiering, påpeger hun. 

Annette Pihl Pedersen anbefaler, at griseproducenter som første skridt melder sig til en klimadag, som Seges arrangererer, og som afholdes flere steder i landet den kommende tid.

Selve beregningen af klimaaftrykket skal ske i værktøjet ESGreenTool, der kan tilgås på LandbrugsInfo.

Her kan landmanden logge ind med samme login som til Landmand.dk og se sine klimadata, som pt. har udgangspunkt i gødningsregnskabet for planåret 2019/20. Adgangen til ES Green Tool er i 2022 gratis, hvis man tilmelder sig en af klimadagene eller et online kursus.

Med ESGreen Tool er det muligt at beregne et CO2-aftryk for bedriften som helhed og for hver produktionsgren.

Med hjælp fra en klimarådgiver kan tallene overføres til et regneark, så det også er muligt at beregne udledning pr. produceret enhed, fx pr. produceret slagtegris. Denne del forventes på sigt at blive en integreret del af værktøjet.

Faktaboks

ESG og bæredygtighed

  • Beregning af klimaaftryk er en del af en ESG-ledelsesrapport for det enkelte landbrug, som Seges forventer at alle landbrugsvirksomheder snart kommer til at afrapportere årligt.
  • ESG står for Environment (miljøforhold), Social (socialt ansvar) og Governance (virksomhedsledelse), som tilsammen skal danne et billede af bedriftens bæredygtighed.
  • Staus for ESG forventes at skulle afrapporteres til bedriftens finansielle samarbejdspartnere, som af EU er pålagt at dokumentere kundernes udvikling inden for bæredygtighed.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle