Høje foderpriser har givet overvægt af konkurser på kvægbrug

Råvaretræk fra Kina giver udsigt til færre konkurser generelt i landbruget.

Tallene for konkurser inden for landbrug, skovbrug og fiskeri viste 8 konkurser i april, hvilket nogenlunde svarede til niveauet i april 2020, hvor der var 9 konkurser.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. 

Målt som løbende 12 mdr. var antallet næsten uændret med et fald fra 158 til 157, lyder det fra klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef hos Seges. 
 
"De seneste måneder har antallet af konkurser været nogenlunde uændret. Der har været en tendens til et lille fald i konkurserne i de fleste driftsgrene, men til gengæld har der været en svag overvægt af konkurser knyttet til kvægbrug. Det skyldes en periode med priser på mælk, som har ligget omkring et ”normalår”, men foderpriserne har været højere, hvilket har betydet et lidt lavt bytteforhold. De seneste måneder er mælkeprisen dog steget ganske pænt, så bytteforholdet er blevet lidt mere end genoprettet. Der er derfor udsigt til, at også mælkebruget vil opleve færre konkurser i de kommende måneder", siger klaus Kaiser.

Det relativt største fald i antal konkurser ses i øjeblikket inden for planteavl.

"Her har priserne på deres produkter været ganske fornuftige i en længere periode, og i modsætning til husdyrproducenterne, som indkøber foder, slår det rent igennem", siger han. 

Generelt forventes ganske fine priser i de kommende måneder, ikke mindst på grund af et stort råvaretræk fra Kina. Det vil være med til at dæmpe antallet af konkurser i landbruget i den kommende tid, vurderer Klaus Kaiser. 

"De senere år har landbruget generelt benyttet de bedre tider til konsolidering samt nødvendige og rentable investeringer. Det er absolut positivt, og det gælder om at fortsætte med at benytte de fornuftige bytteforhold optimalt, da cykliske højkonjunkturer, som den vi oplever i øjeblikket, på et tidspunkt får en ende", siger han. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle