Her er de fire største ejendomshandler i landbruget i 2021

Godser og store bedrifter skiftede hænder i et år, hvor markedet generelt var aktivt, mens konkurshandlerne blev færre.

2021 viste sig at være et relativt aktivt år på markedet for landbrugsejendomme. Omsætteligheden steg, og den ser ud til at fortsætte.

Det fortæller blandt andet Kristian Kristensen, indehaver af Ejendomsmæglerfirmaet Evald Borup til landbrugsavisen.dk.

"Omsætteligheden bliver ved med at være god. Renten stiger muligvis, men når nu forrentningen også løftes på samme niveau, måske endda mere, så er der basis for, at køberne kan have en fornuftig forrentning inden for kvæg- og planteavl. Dermed vil de også gerne købe, når der er adgang til kapital", siger Kristian Kristensen.

Året bød også på færre konkurser end tidligere. Det samlede antal konkurser for 2021 opgøres til 116, viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Det er et markant fald fra 167 konkurser i 2020.

"I 2021 har det været aftagende med konkurserne, og det, tror jeg, vil fortsætte. Der vil blive ved med at være nogle udfordrede bedrifter, som har for stor gældsbelastning i forhold til deres indtjening, der vælger en konkursløsning. Det trækker selvfølgelig altid lidt overskrifter, men det er ikke det, vi ser som tendensen længere. Det har vi bag os", siger Jan Vistisen, indehaver af EDC Videbæk.

Her er de – så vidt vides – fire største ejendomshandler med landbrug i 2021.

1. Kongsdal Gods

Efter mere end 185 år i familien Estrups eje er det historiske gods fra 1100-tallet Kongsdal Gods blevet solgt.

Godset, der ligger sydvest for Holbæk, omfatter 800 hektar planteavl, hvoraf 260 hektar er skov. Dertil kommer jagt og udlejning. Godsets markbrug drives i fællesskab med Dansk Landbrugs Management.

Godset har indtil nu været ejet af Suzanne og Hans Iakob Estrup, der satte det til salg i november 2020. De nye ejere af godset hedder Anna Sofie og Martin Mikkelsen, som overtog ejendommen i oktober 2021.

Ifølge sn.dk skulle salgsprisen på de 2.160 bolig-kvadratmeter og 800 hektar landbrug og skov lyde på 230 millioner kroner.

2. Steensgaard Gods


Foto: Skraafoto.dk

I august kom det frem, at Steensgaard Gods på Sydfyn var blevet solgt til den nordsjællandske rigmand Anders Thorgaard. Planen er er at godset skal drives videre efter de økologiske og bæredygtige principper, som den tidligere ejer, Ann Kerstin Møller Wiesinger og hendes mand, indførte i driften fra 2011-2021. 

Anders Thorgaard har primært opbygget sin formue på vaskerivirksomhed. Han bor i Holte og er blandt andet adm. direktør og ejer af selskabet Kiwi-Tex. Salget er foregået som et såkaldt "diskret salg", hvor ejendommen og de 900 hektar jord ikke er blevet udbudt i almindeligt åbent salg. Derfor er hverken udbuds- eller salgspris kendt.

Men da Nakkebølle Gods ved Aastrup på Sydfyn blev sat til salg for 80 millioner kroner gennem ejendomsmæglerfirmaet Ole Lindgreen & Partner i Fredensborg, udtalte Ole Lindgren, at han havde hørt, at Steensgaards udbudspris var ”betydeligt dyrere”.

Siden 2018 har alle Steensgaards udadvendte aktiviteter i form af restaurant og gårdbutik været lukket ned. Da projektet toppede i 2017, var der over 20 ansatte på Steensgaard, der ud over landbrugsdrift drev restauranten Spiseriet, et slagteri, en gårdbutik samt havde fremskredne planer om at etablere Steensgaard som et undervisningssted for bæredygtig levevis.

Striben

1. april blev nøglerne overdraget til de nye ejere af det nordjyske storlandbrug Striben, der ud over 1.700 søer og en årlig produktion af 307.000 slagtekyllinger også tæller 409 hektar.

Striben består af i alt fire gårde inden for kort afstand, hovedgården ligger ved Vodskov omkring 22 km nord for Aalborg. Ud af de 409 hektar er ca. 330 hektar agerjord. Der dyrkes hvede, byg, raps og kartofler.

De nye ejere er fire lokale nordjyske landmænd. Købet skete gennem det nyoprettede selskab Striben Agro ApS, der ejes Anders Bundgaard med en ejerandel på 33 procent og Frank Kartz Johansen med 43 procent. De driver sammen også flere andre store landbrug med produktion af slagtesvin i Nordjylland.

Frank Kartz Johansen søn, William Kartz Johansen, er produktionsansvarlig og medejer af den nye gård med 6 procent. Peter Andersen er den sidste medejer og direktør med en ejerandel på 18 procent.

Udbudsprisen på Striben var 101,5 millioner kroner, og ifølge LandbrugsAvisens oplysninger nåede salgsprisen også op det niveau.

Hurup Vestergaard

Da 2021 næsten var gået på hæld, blev Hurup Vestergaard vest for Øster Hurup i Himmerland solgt i december.

Sælgeren er Claus Nørgaard, der har ejet ejendommen siden 1988 og boet der med sin familie. Køber af ejendommen er Møgelholt A/S, der ejes af holdingselskaber, der igen ejes af Morten Schnack og Familien Vinderslev.

Bedriften skiftede hænder lige efter nytår.

Familien Vinderslev står bag den omfattende eksportvirksomhed og transport af smågrise og slagtesvin i Randers, NV-Randers. Derudover har familien opbygget en efterhånden markant svineproduktion i flere forskellige samarbejdskonstellationer.

Udbudsprisen var på 98 millioner kroner. Salgsprisen ønsker ingen af parterne at oplyse, men Claus Nørgard fortalte til LandbrugsAvisen, at han ”har da fået nok til, at jeg har skrevet under”.

Markerne er samlet, og der er 404 hektar agerjord, 20 hektar skov og resten udgøres af natur og bygningsparceller. Totalt hører 441,1 hektar til ejendommen, men der er ifølge salgsopstillingen mulighed for eventuelt at indgå forpagtningsaftaler på yderligere 100 hektar.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle