Her er fire veje for landbruget

Det Økologiske Råd ser fire scenarier for landbrugets fremtid. De blev præsenteret på møde på Christiansborg i dag fredag.

Miljø, klima og økonomi er centrale udfordringer for Danmark i fremtiden. Derfor har Det økologiske Råd i samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet i et treårigt projekt set på fire scenarier for, hvordan landbruget kan tackle disse udfordringer. De giver fire bud på, hvordan landbruget kan se ud i henholdsvis 2030 og 2050.

Grøn vækst

I det første scenarie er hovemålsætningen, at landbruget skal have så lav klimabelastning som muligt samtidig med at vækstmulighederne fastholdes og udvikles. Det vil sige, at man skal have en effektiv håndtering af næringsstoffer fra landbruget. Desuden skal udledningen af drivhusgasser ned og landbruget skal sprøjte mindre, fastslår de. Her får skov og krat, enge og overdrev plads i de mest sårbare områder. Til gengæld ser man kun sjældent husdyr på markerne, for de går på stald, så udledningen af ammoniak og drivhusgasser er under kontrol. Jorden dyrkes miljøvenligt - mange marker økologisk og der hvor man sprøjter sker det med højteknologisk præcisionsudstyr. Både halm og græs bliver brugt i biogasanlæg til produktion af bioenergi.

By og land

I dette scenarie rykkes by og land tættere sammen for at få en positiv udvikling i landdistrikterne. Der vil være større behov for fokus på natur, fødevarer og rekreation i byerne. Man går desuden mere op i lokal produktion og forarbejdning af fødevarer. Endelig fremmes økologien for at sikre miljø og klima. Mere end halvdelen af landbruget skal være økologisk.

Det biobaserede samfund

I dette scenarie skal landbruget ud over at levere mad også levere energi og råvarer til industrien. Det fordrer effektiv og højteknologisk udnyttelse af biomasse, ligesom næringsstoffer skal recirkuleres i størst muligt omfang. Der vil være fem store bioraffinaderier i Danmark, der omdanner halm, træflis, gylle og andet til nye produkter. Gyllen kommer fra store intensive, højteknologiske landbrug med svin og køer spredt ud over landskabet.

En rig natur

Det fjerde scenarie har som må at skabe størst mulig biologisk mangfoldighed i en natur i balance i 2050. Deet handler om at øge biodiversiteten i det åbne land og øge den lysåbne natur. De største ådale vil være udpeget til naturparker, og der vil være landbrugsproduktion på et mindre areal end i dag.

Kombination

Ifølge Leif Bach Jørgensen, projektleder, er der fire scenarier, som er bæredygtige på fire forskellige områder: Natur, klima, miljø, økonomi.

»Nu handler det om at finde løsninger, der kombinerer de fire scenarier,« siger han.

Inden man får svunget sig for højt op

Karen Hækkerup, adm. direktør for Landbrug & Fødevarer peger på, at landbruget gerne vil være en del af løsningen. Men samtidig påpeger hun, at der i 2050 vil være mange flere munde at mætte i verden og mindre jord til rådighed.

»Inden man får svunget sig for højt op vil jeg sige, at det er blandt andet i Danmark, vi kan levere flere fødevarer og mindre belastning. Vi har dygtige landmænd, og der skal være landbrug i Danmark,« siger hun.

Emneord

økologi , miljø , klima

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle