Her er forskellige scenarier: Så dyrt kan Brexit blive

Ny rapport fra Udenrigsministeriet afslører, at Danmark i værste fald kan tabe 24 milliarder kroner, i form af et mindre bruttonationalprodukt, som følge af Brexit.

Uanset hvilken handelsaftale EU får med Storbritannien efter Brexit, så får Danmark en milliardregning, når briterne efter planen forlader Unionen om to år.

Det afslører en ny rapport fra Udenrigsministeriet, »Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark,« skriver Information.

Den anslår, at alt afhængig af aftalen vil denne resultere i, at det danske nationalprodukt (BNP) falder med mellem 0,2  og 1,2 procent – eller mellem fire og 24 milliarder kroner i 2030.

Det værste af de i alt tre scenarier er, hvis det ikke lykkes at få lavet en handelsaftale, det såkaldte WTO-scenarie, hvor samhandlen mellem EU og Storbritannien fremover blot følger spillereglerne i verdenshandelsorganisationen.

"Brexit betyder ikke bare Brexit. Det er nemlig vigtigt, hvordan denne exit bliver skruet sammen. Hvis der ikke kommer en aftale, og Storbritannien ryger ud og bliver et såkaldt tredjeland uden en frihandelsaftale med EU, så rammer det den danske eksport og investeringer endnu hårdere. Omvendt viser rapporten også værdien af det indre marked – at man altså har det," siger underdirektør i Dansk Industri (DI), Anders Ladefoged.
 

Ifølge rapporten, som er udarbejdet for Udenrigsministeriet af konsulenthuset Copenhagen Economics, vil den forventede nedgang på 1,2 procent i BNP, i et worst case scenarie, ikke så meget skyldes nye toldmure. I stedet stammer 0,7 procent af den lavere BNP fra stigende forskelle fremover i produktregulering mellem EU og Storbritannien, der vil medføre ekstraomkostninger for danske eksportører og dermed hæmme samhandlen med sidstnævnte land.

Barrierer for tjenester forklarer den næststørste andel af nedgangen i BNP i dette scenarie nemlig 0,3 procent, mens told og toldbehandling er årsag til de resterende 0,2 procent.

Næstformand inden DanAvl-møde: Lad os tale landmand til landmand 16. november · 21:16

Hvis EU og Storbritannien bliver enig om en EØS-lignende aftale, som er det andet scenarie i rapporten, vil mange af disse negative effekter kunne undgås, men ikke den del der vedrører toldbehandling, og den samlede BNP-nedgang i dette EØS-scenarie vil derfor være 0,2 procent.

Udenrigsministeriets rapport kommer samtidig med, at EU’s stats- og regeringsledere i disse dage mødes i den belgiske hovedstad, Bruxelles, for blandt andet at drøfte resultatet af det første forhandlingsmøde, mandag, mellem EU og Storbritannien.

Rebecca Adler-Nissen, professor ved Københavns Universitet, vurderer, at den mest sandsynlige udgang på forhandlingerne i øjeblikket er det tredje, og sidste, skitserede scenarie i Udenrigsministeriets rapport: Nemlig en frihandelsaftale. En sådan aftale vil medføre et fald i Danmarks BNP på 0,7 procent hvilket svarer til 14 milliarder kroner.

"Det er i hvert fald den aftale, som Storbritannien går efter, fordi regeringen har sagt, at den vil kunne forhandle egne handelsaftaler, og det kan man som bekendt ikke, hvis man er med i en toldunion med en EØS-lignende aftale," siger professoren.

Derek Beach, professor ved Aarhus Universitet, understreger, at man aldrig skal sige aldrig med den nuværende politiske situation i Storbritannien, og at den konservative regering kan ende med at »fumle sig vej« helt ud af EU og derfor ende med et WTO-scenarie.

»Men jeg tror faktisk, at det mest sandsynlige er en variant, som Udenrigsministeriets rapport ikke nævner. Godt nok har den britiske regering afvist en EØS-lignende aftale som Norge. Men det udelukker ikke, at man får en rigtig, rigtig lang overgangsordning, hvilket vil give alle parter mulighed for at parkere spørgsmålet politisk. Overgangsordningen vil ganske vist formelt være med henblik på at ryge ud, men denne kan jo, efter for eksempel et regeringsskifte, sættes på pause. Med andre ord bliver man i venteværelset, fordi man kynisk vurderer, at man nok har lovet vælgerne ét men økonomien tilsiger noget andet; at man bliver i værelset," siger Derek Beach til avisen.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu