Her er L&F's tørkepakke: Vil af med jordskatten

Landbrug & Fødevarer har nu lagt sig fast på de punkter, man vil gå efter at få ændret for at gøre vilkårene bedre for de tørkeramte landmænd.

Den værste tørke nogensinde kræver flere politiske tiltag, mener Landbrug & Fødevarer, som i dag kan offentliggøre den tørkepakke, der skal sikre landbruget likviditet nu og forbedrede rammevilkår til i fremtiden bedre at kunne stå imod ekstremt vejr.

Læs pakkens indhold nederst i artiklen.

Annullering af jordskatter, nedsatte gebyrer, afskaffet datotyranni, fleksibel tilgang til vanding og valg af afgrøder er de store punkter, som L&F håber, de danske politikere vil se på for at give landbruget den håndsrækning, erhvervet har brug for.

"Vi har stadig behov for at fortælle om tørken og situationens alvor til den brede befolkning og politikerne. For selv om vi alle ved, at det er den værste tørke nogen sinde, og at skaden er sket, så glemmer befolkningen meget hurtigt når regnen pludselig falder igen", skriver L&F-formand Martin Merrild i forbindelse med offentliggørelsen og tilføjer:

"Derfor lancerer Landbrug & Fødevarer i dag en omfattende tørkepakke, som skal hjælpe vores erhverv igennem den her meget vanskelige situation".

Formanden har gennem den seneste uge holdt møder med flere centrale politkere og organisationer; heriblandt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), formand i Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl samt finansminister Kristian Jensen (V), og med til det fremrykkede landsformandsmøde i sidste uge var miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Ifølge Landbrug & Fødevarer vil pakken koste statskassen lige omkring 500 millioner kroner hvert år – langt det meste er annullering af jordskatten.

"Vi ønsker forbedrede rammevilkår, og derfor peger vi på jordskatten, som kan forbedre likviditeten her og nu – og som på sigt kan være med til at opbygge den nødvendige robusthed, der gør, at landbruget bedre kan klare udfordringerne selv, næste gang katastrofen rammer os", skriver Martin Merrild og fortsætter:

"Pakken skal også sende en klart signal til den finansielle sektor. For det er helt afgørende, at den finansielle sektor viser den nødvendige forståelse for den alvorlige situation og arbejder tæt sammen med den enkelte landmand for at bringe antallet af konkurser så langt ned som muligt".

Samtidig vil L&F undersøge mulighederne for en kollektiv katastrofesikring for foreningernes medlemmer, så vi kan stå bedst muligt rustet til fremtiden. 

Pakkens indhold:

  • Annullering af jordskatterne. Landbruget er det eneste erhverv i Danmark, der beskattes af sit produktionsapparat i form af jorden. Lad os komme væk fra den forskelsbehandling.
  • Nedsættelse af en række gebyrer, der fordyrer husdyrproduktionen i Danmark, hvor vi betaler væsentlig mere end EU's minimumstakster – det gælder kødkontrolgebyret, dyrevelfærdsgebyret, gebyr til veterinærkontrollen, gebyr til kontrol af trædepuder og omklassificering af afgift på opvarmning af rengøringsvand.
  • Fritagelse for tinglysningsafgift af al erhvervsmæssig jordfordeling.
  • Rigide krav og datotyranni om efterafgrøder skal væk – fleksibel model skal ind.
  • Fleksible vandingstilladelser.
  • Bedre omregning mellem efterafgrøder og tidlig vintersæd.
  • Kvægbrug får mulighed for kløvergræsmarker på arealer ellers afsat til efterafgrøder.
  • Støtte udbetalt til tiden.

Læs hele Martin Merrilds beretning vedrørende udarbejdelsen af og forhandlingerne om tørkepakken her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle