Jysk gods med 800 hektar har vendt minus til plus

På Nørholm Gods valgte man i 2020 at hjemtage driften af 174 hektar planteavl efter det har været bortforpagtet i 11 år.

På Nørholm Gods ved Sig i Vestjylland har man som forventet fået vendt sidste års minus til plus. Det viser det netop indkomne regnskab for perioden maj 2020 til april 2021. 

Her fremgår det, at godset har fået vendt sidste års underskud på 816.000 kroner til nu et plus på 654.000 kroner på bundlinjen. Det er også en væsentlig forbedring i forhold til resultatet i 2019.

Overskuddet, der af bestyrelsen betegnes som 'tilfredsstillende', skyldes blandt andet at der er ændringer i godsets markdrift.

Nørholm Gods, der driver i alt 821 hektar, besluttede nemlig i 2020 at hjemtage driften af de cirka 174 hektar landbrugsjord, som tidligere har været bortforpagtet.

Det gav et forventet underskud i 2020, men også udsigt til forbedring af indtjeningen i 2021, lød det.

"Det har været et fint opstartsår. Vi kører jo med forskudt regnskabsår, så det første års regnskab svarer ikke helt til de samlede udgifter og indtægter ved, at vi er stoppet med at have forpagter og selv forarbejder jorden", siger Helene Braüner Bisgaard, der er godsforvalter og datter af godsejerne Karl Kristian og Martha Braüner Nielsen.

Også omsætningen er næsten fordoblet fra 978.000 til 1,7 millioner kroner.

Driften hevet hjem

Godsforvalter Helene Braüner Bisgaard fortæller, at driften er taget hjem, fordi forpagteren gennem 11 år ønskede at sælge sin gård.

"Vores forpagter ville sælge deres bedrift, og de havde derfor ikke længere brug for vores jord til at understøtte deres svineproduktion. Så da de havde fået solgt, søgte vi efter en ny forpagter. Der kom dog ikke nogle gode bud ind, og derfor tog vi en snak og valgte at tage driften hjem", siger Helene Braüner Bisgaard.

Til Nørholm Gods hører ud over de 174 hektar landbrugsjord også 235 hektar skov, 90 hektar engarealer og cirka 320 hektar fredet hede. Derfor har godset også indtægter fra både skovbrug, jagt og fiskeri.

Landbrugsjorden drives i samarbejde med en landbrugskonsulent fra Sagro og Skamstrup Maskinstation, der har stået for høsten i både 2020 og 2021.

"Det er gået godt. Det har været to meget forskellige høstår, også vejrmæssigt, men vi er godt tilfredse med resultatet. Så indtil videre arbejder vi ud fra at drive det på den her facon", siger Helene Braüner Bisgaard.

Investerer i udlejning

Med til det gode resultat hører også, at godset har fået et pænt resultat på en række værdipapirer, der sidste år gav et væsentligt tab på grund af corona-pandemien.

Ud over driften af de mange hektar, driver Nørholm Gods også udlejning af en række større lagerbygninger samt boliger. Her blev der i 2020 investeret 5,4 mio. kr. i både køb og forbedring af udlejningsboliger, mod en forventning om stigende indtægter fra boligerne de kommende år.

Også i 2021 er der investeret i lejeboligerne.

"Der er i året investeret ca. 1,3 millioner kroner i forvalterboligen, og der forventes derfor noget større lejeindtægt fra denne fremover. Udlejning af driftsbygninger har stadig ikke været på fuldt niveau, men der forsøges kraftigt at skaffe lejere til disse", lyder det yderligere i ledelsesberetningen i regnskabet for 2021.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle