Per Kølster svarer igen på konventionelles kritik i LandbrugsAvisen

Fredag kritiserede to konventionelle landmænd, at økologien får gode vilkår. Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, svarer her igen.

Indlæg af Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening

I et debatindlæg i Landbrugsavisen den 10. juni sender de to konventionelle landmænd, Torben Tornvig og Jens Chr. Hansen, under overskriften ’På lige vilkår - en økologisk fortælling’ en ordentlig bredside afsted mod det økologiske landbrug. I indlægget hed det blandt andet, at økologiske fødevarer indeholder svampetoksiner, er skyld i sult i verden, skader klimaet og koster skatteborgerne en masse penge.

Fødevaremyndighederne har ikke fundet forskelle i indholdet af svampetoksiner i økologisk vs. konventionelt korn i de seneste 20 år. Det er både veldokumenteret og velbeskrevet i landbrugspressen, og de to skribenter burde således være bekendt med det. Både Fødevarestyrelsen og korn- og foderstofvirksomhederne kører en tæt kontrol. Ethvert parti korn – økologisk som konventionelt – bliver testet og kasseret som fødevare, hvis man finder toksiner. Det er derfor ganske useriøst af Torben Tornvig at foregøgle læserne, at der er toksiner i økologisk korn eller anden øko-mad. 

Økologi forårsager ikke sult – tvært i mod. Økologisk landbrug øger udbytterne og er med til at sætte mere mad på bordet og øge bøndernes indtjening i de egne af verden, hvor man mangler mad. Det virkelige problem i relation til sult er en overdimensioneret husdyrproduktion i den vestlige verden. Det store fokus på animalske proteiner betyder, at der sker et kæmpe energitab fra foderet vokser på marken, til kødet ligger på tallerkenen. Et tab af vegetabilske kalorier og proteiner, som kunne have været menneskeføde frem for dyrefoder. Hvis dansk landbrug skal spille en positiv rolle i at brødføde verden, så handler det mere end noget andet om at reducere vores kødproduktion og –forbrug. Og økologisk landbrug er netop mindre husdyrintensivt og dermed mere energieffektivt.

Mht. klimaet, så er det ganske veldokumenteret, at den økologiske måde at dyrke jorden på udleder markant mindre CO2 pr. hektar landbrugsjord. Når man kigger på klimabelastningen pr. kg færdig fødevare, så udjævnes forskellen mellem de to systemer, og i visse tilfælde tipper den til den konventionelle vares fordel - fordi det økologiske landbrug på vore breddegrader typisk har et lavere udbytte end konventionelle. Men som landbrugssystem er det økologiske mest klimavenligt. Det er en systemudfordring at reducere vores CO2-udslip knyttet til landbrug, fødevareproduktion og –forbrug. Det skal diskuteres og løses på systemniveau og ikke ud fra, om den ene eller anden tomat eller kartoffel udleder så og så meget. 

Det økologiske landbrugssystem er mere klimavenligt pr. drevne hektar jord, og der findes allerede CO2-neutrale økolandbrug i Danmark.

 

Støttekroner er noget alle danske landmænd modtager. Og i den samlede betaling til landbruget udgør økologien en meget lille del. Det er korrekt, at den enkelte økolog har mulighed for at søge flere støttekroner end sin konventionelle kollega, men det manglede da også bare, når økologen udøver sit erhverv på en sådan måde, at den skaber fælles goder for samfundet. Rent drikkevand, øget biodiversitet i den danske natur, høj dyrevelfærd og lavt medicinforbrug, rene fødevarer uden pesticidrester og unødig madkemi. Øko koster en smule mere i direkte tilskud ved kasse 1, men til gengæld falder der ingen efterregninger, som samfundet - læs skatteborgerne - bagefter skal samle op. Med konventionelt landbrug, som vi kender det i dag, følger en række samfundsomkostninger som pesticidrester i grundvandet, resistente bakterier som følge af højt medicinforbrug til dyr, nedgang i biodiversitet mm. Regningen ender hos skatteborgeren, og her er der tale om indirekte støtte til det konventionelle landbrug, som skaber en konkurrenceforvridning.

Således kan jeg kun give læserbrevsskribenterne ret i, at det økologiske og konventionelle landbrug bør ligestilles. Enhver produktionsform bør afholde egne omkostninger og indregne det i prisen på varen. Det ville være fair.  

Så vi siger ja tak til ligestilling og en fair markedssituation, ligesom vi siger ja til en konstruktiv og saglig dialog om, hvor landbruget kan og bør bevæge sig hen. I den sammenhæng glæder jeg mig over, at flere og flere af Torben Tornvig og Jens Chr. Hansens konventionelle landmandskolleger i øjeblikket lægger om til økologisk drift i rekordantal og -tempo. Det er godt for dansk miljø, natur, drikkevand og dyrevelfærd, og det er godt for landmændenes økonomi.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle