Karen Hækkerup på økologisk gods: Fremtiden er grøn

60 økologer var forleden samlet på Strandegård ved Faxe til markvandring, politisk debat og faglige indlæg. Det økologiske sommermøde var arrangeret af Landbrug & Fødevarers økologisektion.

Den grønne dagsorden er kommet for at blive, slog Karen Hækkerup fast, da hun forleden indledte den politiske debat på det økologiske sommermøde på Strandegård ved Faxe.

”Nogle af de værdier, der i dag er så tydelige i samfundet, er nogle af dem, I greb først,” sagde Karen Hækkerup henvendt til de mange økologer, der var mødt op til det økologiske sommermøde på godset Strandegård ved Faxe. Strandegård har været drevet økologisk siden 1999.  

”Der kommer mange grønne udspil nu. Og det hænger, som jeg ser det, sammen med den velstand, vi har nu,” sagde Karen Hækkerup videre.

”Det betyder noget, hvad vi spiser. Og her er økologerne på forkant med at imødekomme en efterspørgsel hos mange forbrugere. Samtidig har økologien et kæmpe eksportpotentiale, som vi skal forstå at udnytte maksimalt.”

Stort potentiale for dansk økologi

Formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion, Hans Erik Jørgensen, og Karen Hækkerup ser begge store muligheder i økologien.

”Hos Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer har vi en ambition om, at vi skal være nettoeksportører af økologi, så vi skal have vendt udviklingen og favne verden med dansk økologi. Derfor skal vi være verdensmestre i det økologiske håndværk”, pointerede Hans Erik Jørgensen.

Særligt et emne optog de sjællandske økologer og konventionelle landmænd, der påtænker at lægge om til økologi: Nærrigsstofforsyningen.

Tidligere hensigtserklæringer fra både Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening skaber bekymring blandt nuværende og kommende sjællandske økologer i et område, hvor der langt mellem husdyrene.  

”Hvem har besluttet, at brugen af konventionel husdyrgødning skal udfases, og hvornår bliver det lavet om igen?”, spurgte Ted Kallehave, der er konventionel planteavler fra Mern, der overvejer at lægge om til økologi.

Ole Olesen, økologisk planteavler fra Holmegård og medlem af Økologisektionen hos Landbrug & Fødevarers bestyrelse er meget optaget af næringsstofsituationen for økologiske planteavlere:

”Økologitoget er sat i gang. Vi skal passe på, at det ikke kører ud over skrænten. Der er ikke noget, der kan leve af ingenting, og derfor skal konventionel husdyrgødning først væk, den dag vi har fornuftige alternativer,” sagde Ole Olsen på mødet.

I erhvervet arbejder man på livet løs på at finde alternative gødningskilder og få gjort recirkulering af næringsstoffer mulig på forsvarlig vis i forhold til økologireglerne. Her er både SEGES, der er landbrugets videnscenter, og de forskellige universiteter meget involverede.  

”Jeg vil rigtig gerne anerkende den indsat, I gør som økologer. I kan noget særligt. I vækster. Vi skal sammen i erhvervet udvikle politik, der gør det bedre på den lange bane", sagde Karen Hækkerup afslutningsvist.

Forud for den politiske debat var de godt 60 deltagere på markvandring, hvor driftsleder Bent Ole Hansen, fortalte om, hvordan Strandegård praktiserer det økologiske håndværk.

Karen Hækkerup var med på rundturen for at se på de økologiske marker.

”Det har været en fornøjelse og stor oplevelse at være med på markvandring og være sammen med mennesker, der nørder. Det er et fantastisk håndværk, I mestre,” sagde hun efterfølgende.  

Mødet var arrangeret af Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle