Kartoffelmelsfabrik lander 'meget tilfredstillende' resultat

AKS (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland) i Toftlund afholdt generalforsamling på Agerskov Kro torsdag d. 20. juni, hvor ca. 170 fremmødte blev orienteret om regnskabsåret 2018/19.

AKS (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland) i Toftlund leverede, trods tørken, i 2018/2019 regnskabet et meget tilfredsstillende resultat på 116,5 mio. kr. mod 85.9 mio. kr. sidste år.

Det skriver Andelskartoffelmelsfabrikken i en pressemeddelelse. 

Vækstsæsonen 2018 startede godt for AKS’ avlere med acceptable vejrforhold og god fremspiring i kartoffelmarkerne. Men så skiftede vejret, og i en periode på 18 uger faldt der ingen regn, samtidig med at den megen sol og vind resulterede i en meget høj fordampning, lyder det.

"Den lange tørke-periode i sommeren 2018 påvirkede avlen hos vores andelshavere, så både udbyttet og stivelsesindholdet i kartoflerne blev lavere end forventet", forklarede bestyrelsesformand Peter C. Petersen i sin beretning.

"Resulatet er bedre end budgetteret, men det større resultat og dermed betalingen til avlerne skal deles ud på flere hektar og flere avlere og derfor ender resultatet på niveau med sidste års", uddyber direktør i AKS, Jens Christian Jørgensen til landbrugsavisen.dk. 

Sidste år belv regnskabet betegnet som tilfredsstillende og dette års resultat kaldes meget tilfredstillende fordi det skal ses på trods af tørken. 

Resultatet blev fremlagt på generalforsamlingen 20. juni på Agerskov Kro.

Stivelsesindhold faldt

De 176 andelshavere leverede i alt 3.389.160 tdr. kartofler til fabrikken mod 3.344.200 ton kartofler sidste år og det gennemsnitlige stivelsesindhold endte på 17,89 procent.  

Den samlede afregning endte på 3,90 kr. pr. kg. stivelse. 

Det gennemsnitlige stivlesesudbytte pr. ha hos avlerne blev således lavere end sidste år, og det samme gælder fabrikkens samlede produktion.

"Men da sommerens tørke også ramte produktionen hos vores europæiske kolleger, steg prisen på kartoffelmel på verdensmarkedet. Det bidrog til at kompensere for den lavere produktion", fortalte formanden, der betegnede årets resultat på 116,5 mio. kr. som meget tilfredsstillende. 

"Vores nye og udvidede fabrik har produceret effektivt og konstant i kampagnen, og vi har kunnet udnytte den høje efterspørgsel og de gode verdensmarkedspriser optimalt", lød det fra formanden.   

"Men vi er også klar over, at både priser og efterspørgsel på verdensmarkedet hurtigt kan ændre sig. Derfor fortsætter vi med at investere i optimeringer af anlægget, og vi fastholder vores fokus på øget konsolidering af AKS". fortsatte han.

Bestyrelsen besluttede at afsætte 12 mio. kr. til henlæggelser på driftsfonden, og samtidig er der planlagt investeringer for 12 mio. kr. i det kommende år mod 25 mio. kr. i år. 

"Det er stadig et mål, at vores andelshavere får så gode betingelser som muligt for at sikre en stabil indtjening. Det skal også være økonomisk attraktivt at levere kartofler til AKS, hvis der kommer en periode med mindre gode priser på vores produkter. Derfor omfatter vores strategi også både rådgivning til avlerne, optimering af produktionsapparatet, bedre udnyttelse af råvarerne og reduktion af fabrikkens energiforbrug", sluttede Peter C. Petersen sin beretning. 

Valg til bestyrelsen

Valget til bestyrelsen gav genvalg til Peter C. Petersen.

Peter Thyssen havde efter 15 år i bestyrelsen meddelt, at han ikke ønskede genvalg, og formanden takkede ham for de mange års engagerede arbejde for fabrikken og andelshaverne.

Den nye mand i bestyrelsen blev Bjarne Madsen, Toftlund

rest-betaling pE f :S ore pr. kg stivelse, svarende til 81,5 mio. k

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle