Klimapakke kommer med penge til biogas og varmepumper

Klimapakken skal hjælpe erhvervslivet til at udskifte fossile brændstoffer til biogas og andre grønne gasser.

Regeringen vil hjælpe erhvervslivet med at udskifte fossil olie- og gas i deres produktion med grøn strøm og grøn gas, bl.a. biogas. Sådan forlød det, da finansminister Nicolaj Vammen (S) fremlagde regeringens klimapakke i Finansministeriet onsdag formiddag.

"Vi tager et skridt i retning af grønnere og mere bæredygtig fremtid", sagde han.

Regeringen vil afsætte 95 mio. kr. årligt i 2024 stigende til 230 mio. kr. årligt fra 2025 til biogas og andre grønne gasser.

Biogas producers overvejende på husdyrgødning med tilsætning af energiafgrøder, halm og organisk affald. Fra nyere anlæg går gassen typisk til naturgasnettet.

Udnyttelsen af husdyrgødning til biogas nedsætter drivhusgasudledningen fra landbruget og erstatter fossile brændsler med bæredygtig gas i erhvervslivet i øvrigt. Desuden har den afgassede gylle, der føres tilbage til markerne, højere gødningsværdi end ikke afgasset gylle.

Regeringen vil også yde til skud til varmepumper, for eksempel varmepumper kombineret med udnyttelse af varme fra gyllekøling.

Ifølge ministeriet kan det for en stor svinebedrift reducere olieforbruget med 240 MVH pr. år svarende til en reduktion af drivhusgasudledningerne på 68 ton CO2. Det svarer til udledningen fra 15 oliefyr i parcelhuse.

Regeringens samlede klimaudspil, som også indebærer massiv udvikling af vindenergi på to nye energiøer, som vil fordoble produktionen af el fra vind, vil samlet set give reduktioner på 2 mio. ton CO2 i 2030.

Vil også bygge to energiøer

Regeringens klimahandlingsplanen består af seks spor.

Ud over at investere massivt i fremtidens grønne teknologier, skal planen også øge energieffektiviseringer, sikre grøn varme til danskerne, omstille industrien og skabe en helt grøn affaldssektor - og så vil regeringen også bygge verdens to første energiøer med havvind. 

Øerne skal markere et skifte fra enkeltstående havvindmølleparker til såkaldte 'energiøer'. 

De to energiøer skal oprettes senest i 2030 og skal ligge i henholdsvis Nordsøen og Østersøen.

"Med etableringen af verdens to første energiøer tager vi hul på en helt ny epoke i det danske vindeventyr. Vi øger mængden af havvind massivt, og samtidig vil vi gøre det muligt at bruge den grønne strøm i tanken på lastbiler, fragtskibe og fly. Vi præsenterer en pakke, der både leverer CO2-reduktioner på kort sigt og lægger udviklingsspor ud til fremtidens klimaneutrale Danmark", sagde klimaminister Dan Jørgensen på mødet.

Opdateret kl. 12:47 med oplysninger om energiøerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle