Kommune politianmelder Bornholms Andelsmejeri for at forurene spildevandet

En kollapset brønd hos Bornholms Andelsmejeri har betydet at forurenet spildevand er løbet ud i vandløb og søer. "Det er vi rigtig kede af", siger direktør for mejeriet, der har taget hånd om sagen.

Bornholms Andelsmejeri St. Clemens er blevet politianmeldt af Bornholms Regionskommune for at overtræde miljøbeskyttelsesloven.

Politianmeldelsen går på, at mejeriet ulovligt har tilført forurenet spildevand til vandløb og søer, samt have undladt straks at orientere tilsynsmyndighederne om forureningen.

Anmeldelsen blev foretaget den 4. december 2020. Sagen drejer sig om en kollapset brønd, som mejeriet desværre ikke opdagede med det samme, forklarer direktør for Bornholms Andelsmejeri St. Clemens, Per Olesen.

"En af vores brønde var kollapset i oktober, og der steg vand op, som er gået i en udledningssø og derefter er løbet ud i en anden sø", siger Per Olesen.

"Det er blevet anmeldt som en miljøsag hos politiet, for sådan skal kommunen jo gøre det. Vi er selvfølgelig rigtig kede af, at det er sket, og vi har gjort alt vi kunne for at hindre, at det sker igen", siger Per Olesen.

Hos Bornholms Politi kan man over for landbrugsavisen.dk bekræfte, at man har modtaget anmeldelsen. Der er hos politiet anklagemyndighed dog endnu ikke taget stilling til, om der kan rejses tiltale.

Sagen er ikke at forveksle med en anden sag, hvor mejeriet blev blandet ind i udledningen af 469.000 liter urenset spildevand fra Rønne Renseanlæg.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle