Kvægformand fremskriver: I 2035 er vi 1.100 mælkeproducenter tilbage

Hvis strukturudviklingen fortsætter ufortrødent vil 1.600 mælkeproducenter stoppe de kommende 15 år.

Hvis antallet af fuldtidslandmand fortsætter med at falde med fire-fem procent om året, vil der i 2035 være 1.100 mælkeproducenter tilbage.

Det viser en fremskrivning fra L&F, som kvægformand Christian Lund lagde frem på et stormøde for 120 mælkeproducenter afholdt af Vkst torsdag aften.

Christian Lund lagde ikke skjul på, at de til den tid forventede 1.100 mælkeproducenter vil være en blandet skare og ikke kun består af store landbrug.

"Jeg møder allerede i dag flere mælkproducenter med 250-300 køer, som har fundet et størrelsesmæssigt optimum for deres bedrift. De vil ikke have flere køer. De tjener penge og har tid med familien. Og de vil også være der til den tid", lød hans forudsigelse.

Foranlediget af et spørgsmål fra tilhørerne erklærede Christian Lund sig også enig i, at der også vil være mindre enheder end 250 køer.

"Jo, der vil være størrelsesmæssig forskel fra den mindste til den største. Det ser vi også i dag, og det passer måske godt ind i, at nogle mindre er omstillingsparate til at lave nicheprodukter, imens de større laver bulkproduktion. Og i min optik vil der være plads til alle, og vi skal kunne tilbyde mange forskellige mælkeprodukter", sagde Christian Lund.

Ændret struktur i værdikæden

De stadigt færre mælkeproducenter at betjene vil, ifølge Christian Lund, medføre et behov for tættere samarbejde i kvægklyngen med kvægproducenter, rådgivere og andelsselskaber.

"Hvis vi skal stå stærkt, skal vi arbejde tættere sammen. Jeg har dog endnu ikke et færdigt forslag for, hvordan en sådan struktur kunne se ud", lød det fra kvægformanden.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle