Landmand får fjernet bæverdæmning - genopbygges hurtigt bagefter

I flere år har lodsejer Preben Andersen haft en kamp med bævere, hvis dæmninger oversvømmer hans græsmarker. Selvom Naturstyrelsen fjerner deres dæmninger, vender problemerne tilbage.

Preben Andersen går udenfor ved sin ejendom. For få dage siden fik han åen renset, så hans marker ikke blev ødelagte. Han kan allerede se, at de har været på spil igen.

I flere år har han været generet af bævere, hvis dæmninger får vandet i åen ved hans ejendom i Bækmarksbro i Lemvig til at stige med en meter. Det går udover hans 40 ammekvægs arealer, og marken bliver omdannet til en sjasket og ubrugelig græsmark.

"Alt min jord sopper i vand, og jeg har tre hektar i det hele, som er påvirket af det, som jeg plejer at afgræsse. Jeg kan ikke få afvandet min jord, og nu er jeg nødt til at omlægge og pløje, fordi lysesiv begynder at gro der", fortæller lodsejer Preben Andersen, da Landbrugsavisen.dk fanger ham over telefonen i anledningen af, at en anden lodsejer har stævnet staten for erstatninger.

Myndighederne rydder - bæverne svarer igen

Naturstyrelsen har flere gange ifølge Preben Andersen været ude og hjælpe. Så sent som mandag denne uge rensede de åen og fjernede dæmninger. Det foregår ved håndkraft, hvor Naturstyrelsens medarbejdere smider grenene op på åkanten. Arbejdet får vandstanden i åen til at blive normal vandhøjde, men der går ikke længe, før bæveren er på spil igen.

"Der går få døgn til 14 dage, før bæveren begynder at bygge igen de samme steder", siger han.

Bæverne har nemlig let ved at hente de samme grene kun få meter fra vandet. Det er ifølge landmanden de samme grene, som Naturstyrelsen lige har fjernet.

Ruslands svineproducenter træder på speederen Svin 19. marts · 15:03

"De (Naturstyrelsen) aflejrer en masse grene og træ på siderne af vandløbene, og det har bæverne jo nemt ved at hente igen. Det svarer nok til to vognlæs, som ligger der lige nu. Jeg tør ikke brænde det af selv, fordi der er grantræer i nærheden", forklarer Preben Andersen.

Mangler klare udmeldinger

Preben Andersen understreger, at han ikke har noget imod at bæveren er tilbage, men han efterspørger, hvem der egentlig har ansvaret for at rydde op. 

"Jeg synes ikke, det er ok med alle disse efterladenskaber, som gør terrænet ufarbart for både mennesker og dyr. Mit største problem er den forøgede vandstand, der ødelægger så meget i forhold til vækst og tilslemmet dræn. Endvidere gør det ondt i mit hjerte at se 20 år gamle træer tilintetgjort", lyder det fra lodsejeren.

Han ønsker, at der kommer oftere tilsyn fra Naturstyrelsen om, hvorvidt bæveren har forårsaget vandstandsforøgelse i åløbene igen. 

"Jeg mangler nogle udmeldinger fra de højere myndigheder over, hvad der skal gøres på sigt. Jeg kan ikke se, at vi som lodsejere skal være belastet økonomisk, så jeg synes, vi skal finde en løsning sammen", siger han.

Faktaboks

Forvaltningsplanen for bævere 1998, Skov- og Naturstyrelsen

  • Bliver et stykke jord oversvømmet, kan styrelsen med ejerens godkendelse, overtage det pågældende areal som led i naturgenopretningsarbejdet eller yde engangskompensation for, at det overgår til naturtilstand.
  • Hvis ejeren ikke ønsker det, kan styrelsen også regulere vandstanden ned til et acceptabelt niveau ved at føre et afvandingsrør igennem bæveropstemningen eller fjerne dæmningen helt.
  • Hvis alvorlige bæverskader ikke kan undgås, kan bæverne flyttes til et nyt område eller som sidste udvej skydes.
  • Fjernelse af dæmninger, flytning af bævere og bortskydning foretages af det lokale statsskovdistrikt.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu