L&F: EU-plan lægger op til urimelig forskelsbehandling

EU-kommissionen har præsenteret den store Farm to Fork-strategi, men alle lande skal ikke rammes lige hårdt af krav, som planen lægger op til, mener L&F.

EU-kommissionen har i dag præsenteret den store Farm to Fork strategi, som er en del af EU’s Green Deal.

Green Deal er EU’s overordnede strategi for en klimaneutral union i 2050. I strategien Farm to Fork lægger EU-kommissionen blandt andet op til at nedbringe brugen af pesticider og udlægge flere arealer til økologi.

Samtidig har kommissionen lanceret en biodiversitetsstrategi. Over de kommende tre år skal begge forslag skal blive til i konkrete initiativer gældende for alle EU-lande.

Landbrug & Fødevarer hilser de overordnede tanker velkomne, udtaler formand Martin Merrild i en pressemeddelelse:

"Det er fint, at EU sætter fokus på, at der skal leveres fødevarer af høj kvalitet og at der skal være fokus på at producere bæredygtigt og omkostningseffektivt. Men vi har svært ved at se, at det er et vækstudspil. Hvis kommissionens oplæg gennemføres linje for linje, så vil det helt sikkert betyde tilbagegang i stedet for vækst i den europæiske fødevaresektor".

Klare krav fra dansk landbrug

Når forhandlingerne om de konkrete krav og regler skal gå i gang, vil det for Landbrug & Fødevarer være helt afgørende, at strategierne tager hensyn til, at EU-landendes landbrugssektorer er meget forskellige, meddeler organisationen.

I L&F mener man nemlig, at de lande, som Danmark, der allerede er længst fremme, skal mødes af mindre krav til reduktion af eks. pesticider.

"I dansk landbrug har vi gennem mange år bevist, at vi er omstillingsparate. Vi er gode til at omstille vores produktion til det, kunderne vil have og vi har tage store skridt i retning at en mere bæredygtig produktion. Derfor skal krav til de forskellige EU-lande tage hensyn til, hvor bæredygtig produktionen allerede er i de enkelte lande", siger formand i Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

EU-kommissionen lægger op til, at alle lande skal reducere deres pesticidforbrug med 50 procent med udgangspunkt i det nuværende forbrug i det enkelte land. Det vil i praksis fører til en urimelig forskelsbehandling, mener L&F.

"Dansk landbrug har i mange år arbejdet målrettet på at reducere forbruget af pesticider. Derfor vil et rigidt krav til alle lande om halvering af pesticidforbruget være langt mere omkostningstungt og svært for os, sammenlignet med lande, som ikke tidligere har gjort en indsats. Med forslaget fra Kommissionen vil man straffe os, der er gået foran", siger Martin Merrild.

De strategier, som EU i dag har præsenteret, skal forhandles yderligere over de kommende tre år. Derfor kan planer og mål ende med at komme til at se anderledes ud.

Kan få alvorlige konsekvenser

EU har også lanceret en biodiversitetsstrategi. I strategien ønsker EU-kommissionen blandt andet, at 10 procent af landbrugsjorden i EU tages ud af drift. Det kan få alvorlige konsekvenser for fødevareproduktionen i EU, pointerer Martin Merrild.

Hvad angår Kommissionens foreslag om at 25 procent af det europæiske landbrugsareal i 2030 skal være økologisk, maner L&F også til besindighed.

"Vi skal udvide den økologiske produktion i takt med efterspørgslen. Ellers kommer vi til at producere varer, som ikke kan sælges og det er ikke bæredygtigt for landmanden", siger Martin Merrild.

Faktaboks

DE KONKRETE FORSLAG

Helt konkret indeholder de to strategier fra Kommissionen følgende:

Pesticider: Forbruget og risikoen ved pesticider skal halveres med udgangspunkt i det nuværende forbrug i det enkelte land senest 2030. Dog skal landenes forskellige udgangspunkter tages i betragtning.Biodiversitet: En tiendedel af landbrugsarealerne skal genetableres som arealer med særlig høj biodiversitet.Næringsstoffer: Tabet af næringsstoffer skal sættes ned med mindst 50 procent, samtidig med at jordens frugtbarhed ikke må falde. Det forventes, at det vil reducere forbruget af gødning med mindst 20 procent senest 2030.Medicin til dyr: Forbruget af medicin til husdyr og fiskeopdræt skal halveres senest 2030.Økologi-areal: Skal tredobles fra 8 procent til 25 procent. Det skal bl.a. ske ved at stimulere efterspørgslen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle