L&F: Ny VAP-rapport giver ikke anledning til forbud

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at de ganske få fund af pesticider i grundvandet i den nyeste VAP-rapport bør føre til ændringer af de danske godkendelser. Det bifalder Landbrug & Fødevarer.

Miljøstyrelsen har i dag udsendt den nye VAP-rapport.

I VAP-programmet tester forskerne grundvandet for nedsivning af pesticider og nedbrydningsprodukter. 32 forskellige stoffer er testet i den seneste periode og Miljøstyrelsens faglige vurdering er, at de nye VAP-data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticidmidler. 

Styrelsen begrunder det med, at den årlige gennemsnitskoncentration af de testede stoffer ikke overstiger kravværdien. 

"Miljøstyrelsens faglige vurdering er klokkeklar. VAP-undersøgelserne giver ikke giver anledning til stramninger. Det er glædeligt, for det betyder, at der er godt styr på brugen af de undersøgte stoffer", siger Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer planteavl. 

VAP-undersøgelserne bygger på 6.267 grundvandsprøver for perioden 2017 – 2019. Af de 32 undersøgte stoffer blev to dog fundet over kravværdien på på 0,1 mikrogram pr. liter. Men det giver ikke i sig selv anledning til nye tiltag, vurderer Miljøstyrelsen. 

"Når det kommer til fund af 1,2,4-triazol er fundene få og der er ikke belæg for at lave yderligere tiltag. Det samme glæder for propyzamid, som ikke tidligere har ført til fund i VAP. De få fund som er rapporteret, er gjort efter en periode med usædvanlig megen nedbør, og var kun tilstede i en kort periode", siger Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer planteavl.

Ministeren vil have mere viden

Miljøminister Lea Wermelin (S) har dog alligevel sat gang i en undersøgelse og nye modelberegninger for i hvilken grad stofferne i både sprøjtemidler og bejdsemidler siver ned mod grundvandet.

"Miljøstyrelsens arbejde skal bruges til at sætte en stopper for, at 1,2,4-triazol ender i grundvandet, og jeg er klar til at indføre restriktioner, når arbejdet er afsluttet, og vi har et fagligt grundlag til at træffe en beslutning ud fra", siger Lea Wermelin.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle