Ny vurdering af svampemidler er på vej - Minister klar til restriktioner

Den nyeste VAP-rapport har i enkelte prøver vist rester fra svampemidler med azoler. Ministeren har nu bedt Miljøministeriet gennemgå reglerne for brug af svampemidler med azoler.

Den nyeste VAP-rapport er netop udkommet. 

Forud for rapporten har forskere mellem 2017 og 2019 testet 32 forskellige stoffer på forsøgsmarker for at undersøge i hvilken grad, de siver ned mod grundvandet, når de sprøjtes på markerne.

Forsøget viser, at størstedelen af de testede pesticider og nedbrydningsprodukter ikke blev udvasket til grundvandet.

For 23 af stofferne er der ikke gjort fund i grundvandet under testmarkerne, mens ni stoffer blev fundet i højere eller mindre grad i grundvandet.

Det var dog kun to af de ni stoffer, der i enkelte prøver overskred den såkaldte kravværdi på 0,1 mikrogram pr. liter.

To stoffer over kravværdien

Det ene stof er nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, der også tidligere er blevet fundet i grundvandet.

Stoffet kan blandt andet stamme fra svampemidler med azoler. Tre ud af fire fund i 2019 stammer dog fra et produkt, der efter marts 2020 længere er godkendt til brug i Danmark.

Det andet stof, propyzamid, som bruges til ukrudstbekæmpelse i vinterraps, blev i enkelte målinger fundet over den tilladte grænse. Resultatet viser dog, at der er tale om en kortvarrig udvaskning. I det konkrete tilfælde skete udvaskningen gennem opsprækket lerjord.

Propyzamid har været testet i VAP fire gange tidligere. I tre af testene blev der ikke målt propyzamid over kravværdien i grundvandsprøver, hvorfor styrelsen ikke er grund til at regulere brugen.

Minister har startet undersøgelse

Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at fundene i den nye VAP-rapport ikke er nok til at indføre et forbud mod de testede sprøjtemidler, skriver styrelsen. Men miljøminister Lea Wermelin (S) har sat gang i en undersøgelse og er klar til restriktioner, hvis det faglige grundlag kommer på plads:

"Det danske drikkevand er helt unikt. Det skal vi passe på, også til kommende generationer. Derfor bliver jeg selvfølgelig bekymret over, at der igen er fundet 1,2,4-triazol i årets VAP-rapport, og Miljøstyrelsen er sat i gang med at finde ud af, hvor det kommer fra", siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

I den forbindelse er Miljøstyrelsen i gang med at lave nye modelberegninger for i hvilken grad stofferne i både sprøjtemidler og bejdsemidler siver ned mod grundvandet.

"Miljøstyrelsens arbejde skal bruges til at sætte en stopper for, at 1,2,4-triazol ender i grundvandet, og jeg er klar til at indføre restriktioner, når arbejdet er afsluttet, og vi har et fagligt grundlag til at træffe en beslutning ud fra", siger Lea Wermelin.

Miljøstyrelsen er blevet bedt kigge nærmere på reglerne for brug af svampemidler med azoler, som kan være en kilde til udvaskning af 1,2,4-triazol.

Det er ifølge EU-reglerne kun muligt at indføre et forbud mod et stof, når der er vist en uacceptabel risiko, hvilket kræver, at kravværdien må forventes at blive overskredet som årsgennemsnit.

Faktaboks

Fakta:

  • Den nye rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand - den såkaldte VAP-rapport – er resultater af forskeres test af godkendte sprøjtemidler. 
  • Helt konkret sprøjtes en række marker, der dyrkes konventionelt med udvalgte godkendte sprøjtemidler. Herefter undersøges det i hvilken grad sprøjtemidlerne og deres nedbrydningsprodukter siver ned grundvandet under markerne. Markerne ligger fordelt ud over hele landet.
  • Formålet med at teste godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter i VAP er bl.a. at afklare, om Miljøstyrelsen skal regulere midler med stofferne anderledes pga. en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvand. 
  • Der er blevet testet for 32 stoffer og der er blevet fundet to stoffer over den tilladte grænse. Det er nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, som bl.a. stammer fra svampemidler med azoler, og ukrudtsmidlet propyzamid
  • Det er ifølge EU-reglerne kun muligt at indføre et forbud mod et stof, når der er vist en uacceptabel risiko, hvilket kræver at kravværdien må forventes at blive overskredet som årsgennemsnit. Det er altså nødvendigt at se på det samlede billede. Derfor kan enkelte målinger ifølge Miljøstyrelsen godt være over kravværdien uden, at det giver mulighed for at indføre restriktioner eller forbud.
  • Miljøstyrelsen er ved at lave yderligere undersøgelse af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol og for at øge viden om udvaskningen af ukrudtsmidlet propyzamid, er der startet en yderligere test af propyzamid i VAP.
  • 1,2,4-triazol har siden 2018 været på boringskontrollens obligatoriske liste. GEUS har senest for 3. kvartal 2020 opgjort, at 1,2,4-triazol er påvist i boringskontrollen med fund i 12 ud af 1.365 undersøgte indvindingsboringer (0,9 %) og der er ingen overskridelser af kravværdien for drikkevand.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle