Miljøstyrelsen flytter til Odense

Miljøstyrelsen får nyt hovedkontor.

Regeringen har besluttet at flytte 4.024 statslige arbejdspladser til andre lokaliteter i Danmark.

I Miljø- og Fødevareministeriet skal Miljøstyrelsen flytte til Odense, og samtidig overføres Miljøstyrelsens opgaver med ministerbetjening til departementet.

Det betyder, at cirka 440 arbejdspladser skal flyttes til Odense, mens cirka 150 arbejdspladser flytter til departementet. I alt har Miljøstyrelsen 950 arbejdspladser over hele landet.

Flytningen til Odense forventes gennemført 1. halvår 2019.

Endvidere flyttes Miljømærkesekretariatet med cirka 24 arbejdspladser fra København til Løgstør.

"Jeg er glad for, at Miljø- og Fødevareministeriet endnu en gang flytter mange arbejdspladser fra København og ind i landet. Statslige arbejdspladser tilhører hele Danmark. Det giver også rigtig god mening, at et ministerium, der beskæftiger sig med natur, landbrug, fødevareproduktion og miljø er rigt repræsenteret i hele landet", siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

I Miljø- og Fødevareministeriet er der i alt 4.300 medarbejdere. Med Miljøstyrelsens flytning fra København til Odense vil andelen af arbejdspladser udenfor København stige fra 58 procent til 68 procent.

Ministeren besøger Odense

Miljøstyrelsen indsamler blandt andet viden og data om miljøpåvirkninger og følger udviklingen i miljøtilstanden. Miljøstyrelsen har ansvaret for godkendelsen og tilsynet med de største, mest komplicerede og potentielt mest forurenende virksomheder samt tilsynet med kommunale affaldshåndteringsanlæg.

Miljøstyrelsen godkender pesticider, import og eksport af affald og kontrollerer, at regler om kemiske stoffer i kosmetik, legetøj og andre produkter overholdes.

Desuden sikrer Miljøstyrelsen, at danskere har nem og hurtig adgang til miljøviden og dokumenterer miljøinitiativers økonomiske konsekvenser for samfundet ved hjælp af miljøøkonomiske analyser.

Miljømærkesekretariatet har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkesekretariatet er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle