Minister skyder kommissærs udtalelser om bæredygtighed ned

Fødevareministeren afviser, at EU skal favorisere små eller store landbrug, efter EU's landbrugskomissær i ugen kritiserede intensive landbrug for ikke at være bæredygtige.

Det er ikke seriøst, når EU's landbrugskommissær problematiserer store, intensive landbrug som værende ikke bæredygtige. 

Det siger fødevareminister Mogens Jensen (S) til landbrugsavisen.dk.

Landbrugskommissæren, Janusz Wojciechowski, fik i denne uge flere Venstre-folk og L&F-formand Martin Merrild op i det røde felt, da kommissæren gav udtryk for, at det er et problem, at bl.a. Danmark har store, intensive svineproduktioner, fordi de ikke er bæredygtige. 

"Vi tager i Danmark bæredygtighed og dyrevelfærd meget alvorligt, og det er områder, hvor jeg flere gange har understreget behovet for handling på EU-plan. Men at problematisere på grundlag af en sammenligning af antal dyr per hektar landbrugsareal er ikke seriøst. Det siger ikke noget om bæredygtighed eller dyrevelfærd", siger Mogens Jensen og tilføjer:

"Det siger noget om, at vi i Danmark er specialiserede og konkurrencedygtige på dette område. Og det gælder jo sådan set uanset bedrifternes størrelse".

produktion skal ikke bare flytte

Tværtimod mener ministeren, at specialisering er en god ting, og at det ikke handler så meget om bedriftsstørrelse, men om bæredygtig produktion.

"Det er jo helt naturligt, at man i et land producerer det, man er god til, og det man har forudsætningerne for at producere. Og i Danmark har vi så opbygget en stor viden og specialisering i svineproduktion", siger Mogens Jensen og fortsætter:

"For miljøet og klimaet kender ikke landegrænser, og derfor er det vigtigste for mig – uanset bedriftsstørrelse - en bæredygtig produktion med et lavt miljø- og klimaaftryk per gris. Det nytter jo ikke meget, hvis den danske produktion bare flytter til lande med en større udledning per gris".

skal ikke favorisere eller have støtteloft

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen var rasende over kommissærens udtalelser og opfordrede minister Mogens Jensen til at tage til genmæle på vegne af den danske regering.

Ministeren har indtil videre tænkt sig at tage en "god snak" med kommissæren ved næste rådsmøde 23. marts, og han forklarer, at han sådan set er enig med kommissærens i, at Green Deal (EU's grønne pagt) skal gøre landbruget i EU mere bæredygtigt, men:

"Når det er sagt, så skal EU’s landbrugspolitik ikke favorisere bestemte bedriftsstrukturer. Der er jo netop kæmpe forskelle mellem EU-landene og sågar inden for visse lande. Det skal EU’s landbrugspolitik kunne rumme og tage højde for", siger Mogens Jensen og fortsætter:

"Det er jo også derfor regeringen for eksempel er imod obligatoriske støttelofter (”capping”), da det vil ramme helt skævt på tværs af EU, hvor gennemsnittet for en bedriftsstørrelse svinger fra 4-5 hektar i nogle medlemsstater til over 100 hektar i andre medlemsstater".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle