Momssag truer mellemstort slagteri

En note i det seneste regnskab viser, at en verserende sag med SKAT er en alvorlig trussel for Hvidebæk Slagteri. Direktøren afviser, at det har en betydning for de kommende års drift og fortæller, at der er udsigt til rekordregnskab.

Hvidebæk Slagteri er truet af en momssag mod SKAT på 22 mio. kr.

Det fremgår af en note i slagterikoncernens seneste regnskab, hvor det beskrives, hvordan selskabet har en verserende sag kørende mod SKAT med krav om betaling af ca. 22 mio. kr. i moms.

I noten fremgår det, at Hvidebæk Slagteri forventer at få medhold i, at SKAT skal frafalde kravet.

Hvis SKAT derimod får medhold i kravet, vil selskabet ikke kunne fortsætte driften.

»Betyder ingenting«

Ikke overraskende har revisoren derfor også sået tvivl om, hvorvidt Hvidebæk Slagteri, der slagter godt 2000 slagtesvin om ugen, kan fortsætte driften.

»Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Selskabets fortsatte drift er betinget af, at sagen vindes. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at sagen vindes og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje,« skriver revisionsselskabet Krøyer Pedersen i regnskabsmeddelelsen.

Henrik Fobian, der indtil for nylig var direktør for Hvidebæk Slagteri, er fåmælt om, hvad sagen går ud på.

»Den kommer først for retten om et par år, så den kan eller vil jeg ikke sige noget om. Simpelthen fordi, at jeg ikke vil komme til at sige noget forkert. Men fordi at den først kommer for om et par år, har den derfor indtil videre ikke betydning for os, og både slagteriet og pølsefabrikken kører fint videre,« siger han.

Har forstyrret hverdagen

I et mailsvar til LandbrugsAvisen skyder Henrik Mortensen, kvalitetschef på Hvidebæk Slagteri, også momssagen hen.

»Sagen med SKAT er vi ikke glade for, den har forstyrret vores hverdag og forsinket vores regnskabsaflæggelse - men så heller ikke mere,« skriver han.

Identisk med anden sag

Salgsaktiviteterne i Hvidebæk Slagteri blev i 2015 overdraget til det nyligt stiftede datterselskab Hvidebæk Slagteri Salg ApS.

I 2016 skiftede det efterfølgende navn til Selskabet af 5. Marts 2015 ApS. Samme år leverede selskabet et underskud på 5,3 mio. kr., og salgsaktiviteterne blev lagt tilbage i Hvidebæk Slagteri.

Men i 2016-regnskabet for Selskabet af 5. Marts 2015 ApS kan man læse, at der ligeledes kører en momssag mod SKAT, denne gang på 30 mio. kr.

Henrik Fobian bekræfter, at momssagen om 30 mio. kr. i Selskabet af 5. Marts 2015 ApS er identisk med sagen om 22 mio. kr. i Hvidebæk Slagteri, men afviser at kommentere på, hvad forskellen på de otte mio. kr. skyldes.

Til trods for et beskeden underskud i 2016, og at egenkapitalen ligger omkring nulpunktet, er Henrik Fobian dog positivt stemt for fremtiden.

»Vi har udvist rettidig omhu og er ikke mere pressede, end vi altid har været som en mellemstor virksomhed i et konkurrencepræget marked. Egenkapitalen kommer i plus igen i år, og som det ser ud for årets første otte måneder, så kommer vi i år ud med det bedste resultat i selskabets historie,« siger han.

Faktaboks

Hvidebæk Slagteri

  • Ejet og drevet af brødrene Henrik og Jesper Fobian.
  • Blev grundlagt i 1990 af brødrene og deres far. 
  • Slagter i dag ca. 2.000 slagtesvin om ugen på slagteriet på Vestsjælland. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle