NaturErhverv: Sort gødning årsag til særlig høje støttetræk

Stigning i støttereduktioner i 2009-2013 skyldes navnlig sagerne om sort gødning, forklarer NaturErhvervstyrelsen. I 2014 er situationen normaliseret.

Årsagen til, at danske landmænds træk i støtten er steget med 42 procent fra 2009 til 2013 er først og fremmest de meget omtalte sager om »sort gødning.«

Det forklarer enhedschef Steen Bonde, NaturErhvervstyrelsen som svar på Venstre-politikeren Jacob Jensens undren over den bratte stigning.

Over 100 landmænd fik træk

»Den væsentligste grund til det høje niveau i 2011, 2012 og 2013 er de såkaldte »sort gødningssager«, hvor mere end hundrede landmænd er blevet trukket i støtten som følge af overgødskning,« skriver Steen Bonde i et svar til LandbrugsAvisen.

»Det har i disse år givet anledning til et ekstraordinært stort støttetræk, hvilket også bekræftes af, at vi i 2014 atter er nede på et samlet støttetræk på 14 mio. kr., altså på niveau med 2009 og 2010,« skriver Steen Bonde videre.

Han understreger, at der er tale om regnskabstal, som også omfatter overtrædelser, der er konstateret i et tidligere år, end det år, hvor nedsættelsen er bogført.

»Dette er grunden til at »sort gødningssagerne« strækker sig over flere år,« præciserer Steen Bonde.

Beholder kun en del

Jacob Jensen har også undret sig over, at hele støtten til en landmand tilbageholdes, når der er konstateret en overtrædelse af reglerne om krydsoverensstemmelse.

Men sådan er det faktisk ikke, oplyser Steen Bonde: NaturErhvervstyrelsen tilbageholder netop kun en del af støtten.

»Som det fremgår af ministerens svar (Fødevareminister Dan Jørgensens svar til Jacob Jensen, red.) så skal støttetrækket beregnes af den samlede støtte, som en landbruger har ansøgt om i kalenderåret. Det beløb, som tilbageholdes, udgør derfor også kun den del af den samlede støtte, som svarer til det beregnede sanktionsbeløb.«

»Det er kun i særligt alvorlige tilfælde, at dette sanktionsbeløb kan udgøre den samlede støtte.«

Færre støttetræk fremover

Steen Bonde understreger, at NaturErhvervstyrelsen forventer færre støttetræk i fremtiden, fordi systemet netop er lagt om.

»NaturErhvervstyrelsen har som led i udmøntningen af en politisk aftale fra 2014 mellem regeringen og de borgerlige partier om vækstplanen for fødevaresektoren gennemført en centralisering af KO-kontrollen, der forventes at medføre færre støttetræk hos landmændene.«

Nabotjek klar i marts

Forud havde NaturErhvervstyrelsen i 2013 gennemført et nabotjek af KO-sanktioneringen på husdyrvelfærdsområdet.

»Derudover gennemføres nu som led i den politiske aftale et nabotjek af KO-reglerne på miljøområdet. Dette forventes at være færdig i marts måned,« slutter Steen Bonde.

Emneord

gødskning

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle