De unge kan forbedre landbrugets image

Landbrugets image har fået et knæk efter de seneste måneders politiske debat. Det image mener LandboUngdoms formand han kan være med til at genopbygge.

Vi repræsenterer den næste generation af landmænd, derfor er det vigtigt, at vi er med i dialogen med befolkningen,« siger formand for LandboUngdom Peter Jørgen Kock.

Det er et af fokuspunkterne til Landboungdoms årsmøde lørdag 2. april. Peter Jørgen Kock stiller op til genvalg som formand til mødet, der også markerer foreningens 50 års jubilæum. Efter mødet vil jubilæet blive fejret med en stor fest for medlemmerne.

Fremtidens landmænd

Den politiske debat omkring landbrugspakken har skadet erhvervet, siger formanden.

»Den har været præget af mudderkastning, hvor de, der råbte højest, fik ret,« siger han.

Landbrugets image skal ændres ved, at foreningen bliver mere synlig og til stede ved flere arrangementer.

»Vi vil gerne være med til at ændre folks holdning til landbruget på en faglig måde, der ikke er præget af folk der bare råber op.«

Kampagner

Problematikken om landbrugets image går igen flere steder, og Landbrug & Fødevarer arbejder i øjeblikket på en kampagne, der skal forbedre netop landbrugets image.

»Vi er bevidste om Landbrug & Fødevarers arbejde, men vi vil gerne supplere med vores eget,« siger Peter Jørgen Kock.

»Det er os, der skal føre landbrugserhvervet videre. Fremtidens problemer skal jo løses af dem, der er en del af fremtiden, og det repræsenterer vi i en vis udtrækning,« forklarer han.

Formanden håber, at LandboUngdom kan bevise over for samfundet, at de kan driver landbrugserhvervet, uden det går ud over natur og miljø.

»Som fagpersoner inden for landbruget ved vi, at vi ikke er ude på at ødelægge naturen og miljøet. Det skal vi være i stand til at kommunikere, og hvis vi ikke kan det, så har vi ikke løst vores opgave,« siger Peter Jørgen Kock.

Goodwill i byerne

Landbruget fylder ikke så meget i byerne som i landdistrikterne. En balance, formanden håber, der kan rettes op på inden for de næste tre til fem år.

»Der er noget goodwill hos befolkningen, men der er hurtigt blevet tegnet et dårligt billede af landbruget. Det er vores opgave at underbygge den eksisterende goodwill med faglige og saglige argumenter,« siger han.

Faldende medlemstal

Antallet af medlemmer hos LandboUngdom er faldet støt de seneste år. Foreningen har i 2015 i alt 3.294 medlemmer, det er et fald på 248 fra året før. Derfor har foreningen igangsat et udviklingsarbejde for at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Det vil de blandt andet gøre gennem uddelingen af en folder, der vil blive præsenteret på årsmødet 2. april.

»Vi prøver at få et mere fagligt fokus, fordi det er det, medlemmerne efterspørger,« siger formand Peter Jørgen Kock.

Folderen er skabt i en weekend, foreningen kaldte »Udviklingsdøgnet«. Her mødtes foreningens frivillige fra hele landet for at udvikle, hvilke aktiviteter der kunne tilbydes i lokalforeningerne.

»Det gjorde vi blandt andet for at fremtidssikre foreningen,« siger Peter Jørgen Kock.

Folderen giver idéer til tiltag, der kan supplere det, lokalforeningerne i forvejen tilbyder medlemmerne.

»Det er fantastisk, at frivillige efterspørger og ønsker at deltage i aktiviteter, der har fokus på faglig viden,« siger han.

Formanden er ikke alvorligt bekymret for udviklingen og mener, foreningen blot skal gøre sig mere synlig:

»Jeg tror, der er et medlemspotentiale. Kendskabet til foreningen skal bredes mere ud, og det er noget af det, vi vil tage op på årsmødet.«

Faktaboks

LandboUngdom fylder 50 år

  • Organisationen LandboUngdom blev stiftet i 1966, i år fejrer de derfor deres 50 års jubilæum.
  • Årsmødet bliver holdt lørdag 2. april, hvor jubilæet fejres med en 60’er-inspireret fest.
  • Foreningen har i 2015 i alt 3.294 medlemmer, det er et fald på 248 fra året før.
  • LandboUngdom har et fast årskontingent på 300 kr.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle