Nu kan du søge statens staldstøtte

Landmænd og gartnere kan nu søge tilskud til bl.a. moderne kvægstalde, løsdrift i farestalden eller lugerobotter fra en samlet pulje på 200 mio. kr. fra NaturErhvervstyrelsen.

Med 100 mio. kr. afsat til nybyggeri eller renovering af kvægstalde er en væsentlig del af forårets miljøteknologipulje fra NaturErhvervstyrelsen prioriteret kvægsektoren. Dermed kan en landmand med kødkvæg- eller mælkeproduktion få tilskud til nybygning og renovering af kvægstalde.

Miljøteknologipuljen, der netop har åbnet for ansøgninger, har i forårsrunden en samlet pulje på 200 mio. kr. Det anslås, at puljen samlet genererer en vækst på 1,4 mia. kr. i projekternes levetid og øger beskæftigelsen med knap 1.700 årsværk.

Bedre dyrevelfærd i farestalde

Udover puljen til kvægfolkene er der også afsat 50 mio. kr. til at etablere bedre dyrevelfærd i svineproducenternes farestalde. Der gives således 40 procent i tilskud til etablering af nye farestalde og ombygning af eksisterende bygninger med løsgående søer.  Indsatsen vurderes at komme 30.000 søer til gavn og dermed 60.000 årlige faringer i svinestaldene.

For fjerkræsektoren er der denne gang afsat en pulje på 25 mio. kr. til tiltag som bl.a. strømbesparende LED-lys, der optimerer energiforbruget eller gødningsbånd, som reducerer lugtgener samt udledning af ammoniak og klimagasser fra staldene. Puljen er målrettet producenter, der har økologi, skrabe eller fritgående høns og producenter, der vil omlægge til disse produktionsformer.

Gartnerne kan søge om midler til energioptimering og reduktion af næringsstof- og pesticidforbruget inden for en tilsvarende pulje på 25. mio. kr. Det betyder bl.a., at gartnere kan søge om 40 procent tilskud til at indkøbe lugerobotter til rækkeafgrøder, der bl.a. sænker pesticidforbruget.

Læs om alle tilskudsberettigede teknologier

I tilskudsguiden kan du finde en udtømmende liste over de teknologier til fjerkræsproduktion og gartnerier, der gives tilskud til, og se hvor meget der gives i tilskud. Se her

Læs mere om miljøtilskudsordningen og andre ordninger under EU’s landdistriktsprogram ved at klikke her

Emneord

landbrugsstøtte

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle