Ny svinetælling: Attraktive svinepriser kan endnu ikke ses i staldene

Den samlede danske svinebestand er mere eller mindre på niveau som sidste år - og altså ikke vokset med de stigende noteringer på svinekød. Det viser den seneste svinetælling fra Danmark Statistik.

De høje noteringer på svinekød har endnu ikke haft sin indvirkning på svinebesætningerne i staldene.

På trods af, at der lige nu er god økonomi i svineproduktion med kraftigt stigende priser på grund af afrikansk svinepests hærgen, har de danske landmænd ikke valgt at få flere søer i stierne.

Totalbestanden er steget til 12,7 mio. svin pr. 1. januar 2020, hvilket er nogenlunde på niveau med sidste års 12,6 mio. svin på samme tid. 

Det viser den seneste svinetælling fra Danmarks Statistik.

Den lille stigning, der svarer til en stigning på 0,8 procent, er et lille opsving som kontra den seneste svinetælling fra oktober, der viste et fald på 3,1 procent til 12,59 mio. grise i svinebestanden.

I forhold til for et år siden er der dog lidt flere drægtige søer og gylte samt en stigning i antal pattegrise pr. diegivende so.

Det tyder på flere smågrise senere på året og muligvis også flere slagtesvin, såfremt de flere smågrise ikke bliver eksporteret til opfedning i udlandet.

Der var 1. januar 2020 i alt 1.028.000 søer, hvilket er 0,8 pct. flere end sidste år. Heraf var 209.000 diegivende søer, som havde i snit 12,5 pattegrise, det vil sige 2.609.000 pattegrise i alt.

Der var 5.862.000 smågrise og 2.997.000 slagtesvin.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle