Nyt EU-projekt skal skabe større biodiversitet i Danmarks skove

Et nyt EU-projekt til 50 mio. kroner skal skabe en mere mangfoldig natur i 25 statslige og private skove over det meste af landet.

Nu bliver der gjort en ekstra indsats for Danmarks løvskove, skovmoser og de truede arter, der lever i dem – blandt andet den sjældne bille eremit, flagermus og hasselmus.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det er EU-LIFE projektet 'Open Woods', der skal sikre større biodiversitet i 25 statslige og private skove i Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm. 

Et af projektets mål er at skabe gode levesteder for insekter i skovene. Derfor skal der blandt andet etableres indhegninger til græssende dyr, skabes mere plads til gamle løvtræer og lukkes grøfter, så skovene bliver vådere. 

"Naturen kalder på handling nu, hvis vi skal vende den naturkrise, vi står midt i. Mange af vores truede arter behøver mere lys, vand og dødt ved for at trives. Her sætter vi nu ind i 25 skove lige fra Nordjylland til Møn. Men arbejdet for en rigere natur stopper ikke her. Derfor er vi i regeringen på vej med en ambitiøs natur- og biodiversitetspakke", siger miljøminister Lea Wermelin.

Projektet skal også skabe mere dødt ved, der er levested for dyr og svampe. Herudover skal der bekæmpes problemarter og invasive arter, der ikke hører hjemme i den danske natur. 

Blandt skovene i projektet er 19 statslige skove, derudover indgår en række private skove, hvor der laves en særlig indsats for den truede og sjældne insektart eremit.

I projektet indgår også skove ejet af Aage V. Jensen Naturfond, som desuden støtter indsatsen med 5 mio. kroner.

De 25 udvalgte skove har det til fælles, at de indgår i Natura 2000-områderne, der er udpeget for at beskytte truede naturtyper, dyr og planter.

Faktaboks

LIFE Open Woods 

Naturstyrelsen har sammen med fem projektpartnere fået tilsagn fra EU til projektet LIFE Open Woods, der skal styrke biodiversiteten i både statslige og private skove. Projektet skal over en 8-årig periode fremme udviklingen af skovnaturtyper og arter i 25 danske skove i Natura 2000-områder. 

De 25 skove 

  • Jylland: Rold Skov, Skindbjerglund, Livø, Hald, Silkeborgskovene, Velling Skov, Staksrode Skov, Tofte Skov (ejet af Aage V. Jensen Naturfond), Høstemark Skov (ejet af Aage V. Jensen Naturfond), Pamhule Skov, Gråsten Dyrehave, Augustenborg Skov
  • Fyn og øerne: Æbelø (ejet af Aage V. Jensen Naturfond)
  • Sjælland: Farumskove, Hellebæk/Teglstrup Hegn, Gribskov, Bognæs (privat skov), Bidstrupskovene, Myrdeskov, Sorø Sønderskov (privat skov), Lekkende Dyrehave (privat skov), Klinteskoven, Ulvshale Skov
  • Bornholm: Almindingen, Hammersholm/Slotslyngen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle