Nyt skatteudspil vil betyde dyrere diesel

Nyt skatteudspil vil kunne mærkes på dieseludgiften, der står til at stige med 20 øre per liter.

Regeringen præsenterede mandag et nyt skatteudspil, og her vil man hæve energiafgiften på fossile brændsler som olie, kul og naturgas.

For landbruget vil man især komme til at mærke det på dieselprisen, som ifølge Landbrug & Fødevarers beregninger vil stige med 20 øre per liter.

"Det står faktisk ikke helt præcist skrevet i regeringens udspil, men vi antager, at diesel bliver omfattet af stigningen, og det er der, landmændene især vil mærke det", siger erhvervspolitisk chef i L&F Morten Holm Østergaard og fortsætter:

"Mange steder bliver stalde til f.eks. kyllinger opvarmet med afbrænding af biomasse som halm, træpiller eller lignende, og det er ikke omfattet af stigningen. Det er dem med mest markarbejde, der bliver ramt hårdest".

Energiafgiften er sat til at stige fra 1,5 kr. per gigajoule til 7,5 kr fra 2023 for landbrug og gartneri.

forkert vej at gå

Det er endnu svært at sige, hvad regeringens udspil samlet vil koste landbruget. 

Hos Landbrug & Fødevarer hæfter man sig ved, at selvom energiafgiften stiger, så har man udeladt en ellers meget omtalt afgift på lattergas og metan, som ville ramme landbruget hårdt.

"Så den del er positivt, men i stedet skruer man op for andre afgifter på at drive virksomhed i Danmark, og det, synes vi, er en forkert vej at gå", siger Morten Holm Østergaard og fortsætter:

"Det her udspil kunne have været værre, men det kunne også sagtens have været bedre".

væk med jordskat

Regeringen vil kompensere de ramte erhverv med grønne støtteordninger og fradrag.

Ordninger, som dog er midlertidige, mens afgiftningsstigningen er varig, bemærker Morten Holm Østergaard.

Samtidig vil man i 2025 komme op med nye tiltag og afgifter i den grønne omstillings navn, hvor der dog også bliver kompensationer.

"Det kunne jo være at sætte andre afgifter ned. For eksempel jordskatten", siger den erhvervspolitiske chef.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle