Seges: Økonomilektors kritik er noget vrøvl

Økonomilektors kritik af regeringens landbrugskritik i Dagbladet Information 20. juli blev afvist af Erling Bonnesen (V), og han bakkes nu op af erhvervsøkonomisk chef i Seges, der kalder økonomilektorens bud på løsninger for ”ideologiske eksperimenter”.

Økonomilektor ved Aalborg Universitet, Mogens Ove Madsen, kritiserede i går regeringens landbrugspolitik.

Han rejste blandt andet kritik af, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) vil fjerne kravet om randzoner og tillade mere gødning. Han kalder regeringens visioner for ”ahistoriske” og ”kortsigtede”, men den kritik afviste Erling Bonnesen (V), og han bakkes nu op af erhvervsøkonomisk chef på Seges, Klaus Kaiser.

Mogens Ove Madsen hævder ifølge artiklen, at Venstres tiltag med en ophævelse af randzoner, mere gødning, flere dyr pr. ha. samt fjernelse af overimplementering vil føre til større produktion og dermed lavere priser på landbrugsvarer (trædemølle-teorien) – dvs. at effekten af lempelserne bliver neutraliseret af priserne, således at landbrugets indtjening ikke øges – men det er forkert, siger Klaus Kaiser.

”Han (Mogens Ove Madsen, red.) tager fejl, når han anvender trædemølle-teorien i denne sammenhæng. Effekten af lempelserne og den mindre stigning i produktionen, der er resultatet heraf, vil ikke påvirke priserne på produkterne i nævneværdigt omfang. Det skyldes, at priserne på landbrugsvarer fastsættes på verdensmarkedet, hvor en mindre ændring i den danske landbrugsproduktion vil betyde forsvindende lidt globalt set. Hvis der skulle være en priseffekt af betydning, ville det kræve, at der skete en koordineret international indsats, hvor den globale landbrugsproduktion blev påvirket mærkbart. Det er ikke tilfældet, og der er derfor ingen tvivl om, at de pågældende lempelser for landbruget vil betyde større indtjening for danske landmænd,” siger han.

Løsninger er ideologiske eksperimenter

Mogens Ove Madsens foreslår selv en løsning med en indkomstsikring – en minimumsindkomst til en fuldtidslandmand svarende til en faglært arbejders løn, men det mener Klaus Kaiser er en helt forkert løsning.

”Det er nok den værst tænkelig løsning for landbruget. Det vil nemlig betyde, at et væsentlig konkurrence- og risikoelement fjernes – en slags borgerløn ad bagvejen, hvor landmanden belønnes, uanset hvor dygtig han er,” siger Klaus Kaiser, og fortsætter:

”Fremgangen i dansk landbrug har gennem tiderne været drevet af sund konkurrence, hvor det hele tiden var de dygtigste landmænd, der overlevede og udviklede erhvervet. Det er en af de væsentligste årsager til, at vi i dag har et ekstremt konkurrencedygtigt erhverv med høj effektivitet og stor eksport samt mange beskæftigede i primærlandbruget og de tilknyttede erhverv. Spænder man et fintmasket sikkerhedsnet ud under landbruget, fjernes konkurrenceelementet og landbruget vil gradvist sygne hen. Denne simple sammenhæng gælder i øvrigt ikke kun i landbruget, men i alle erhverv, der er udsat for international konkurrence. Det vil således være synd og skam og forbundet med et stort velstandstab for Danmark, hvis dansk landbrug skal udsættes for Mogens Ove Madsens ideologiske eksperimenter.”

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle