Største danske svineproducent: Stærkt resultat - flere svin og højere priser

Goodvalley fortsatte med at øge produktionen af levende svin i 3. kvartal.

I årets 3. kvartal landede Goodvalley koncernen både et stort plus og et par minusser.

Flere producerede svin og højere priser på levende svin øgede indtjeningen fra Goodvalleys svineproduktion. Men de høje priser på svinekød påvirkede også fortjenesten på produkter fra Goodvalleys slagterier i negativ retning. Samtidig høstede Goodvalley rekordlave udbytter i marken.

”Vores svineproduktion genererede stærke resultater i 3. kvartal, hvor vi har høstet frugten af vores nylige investeringer i produktionskapacitet, der gjorde det muligt for os at sælge flere levende svin til en højere gennemsnitspris og samtidig forbedre driftseffektiviteten lidt”, siger administrerende direktør Hans Henrik Pedersen, Goodvalley.

”Selvom vi høstede rekordlave afgrødeudbytter fra især vores markbrug i Ukraine, og effekten af de høje svinepriser delvist blev opvejet af relativt faste salgspriser for svinekødsprodukter, så forventer vi, at vi når den høje ende af vores estimerede omsætning og indtjening i år”.

HæveR forventningen til HELE 2019

Koncernomsætningen steg i 3. kvartal til 414 mio. kr. I 3. kvartal 2018 var den på  377 mio. kr.

Stigningen i omsætning er drevet af en stigning i salget af levende svin til en højere gennemsnitspris, der samtidig også øgede EBITDA* til 71 mio. kr. I 3. kvartal 2018 var EBITDA på 35 mio. kr.

For hele koncernen i 2019 løfter Goodvalley nu forventningen til både omsætning og EBITDA. Omsætningen forventes nu at lande på mellem 1.450 og 1.550 mio. kr. mod den tidligere forventning om mellem 1.400 og 1.550 mio. kr.

EBITDA ventes nu at lande på et sted mellem 250 og 280 mio. kr. mod den tidligere forventning på 220 til 280 mio. kr.

Overskudsgrad på 16,5 procent

Når det gælder Goodvalleys EBITDA margin* (overskudsgrad) landede den i 3. kvartal på 17,2 procent mod 9,2 procent i samme kvartal 2018.

Samet set for årets tre første kvartaler var overskudsgraden 16,5 procent. Til sammenligning var overskudsgraden i de tre år foregående år 2016, 2017 og 2018 på henholdsvis 21,3, 26,6 og 15,1 procent.

Overskudsgarden angiver, hvor meget af omsætningen, en virksomhed beholder som indtægt. En overskudsgrad på 17,2 betyder at virksomheden har en nettoindtægt på 17,2 øre for hver krone af omsætningen.

*Tallene for EBITDA og for EBITDA margin er de såkaldte 'adjusted EBITDA' og 'adjusted EBITDA margin'. I forhold til EBITDA og EBITDA margin er de justeret for ændringer i værdien af koncernens besætning af levende dyr.

Fakta om Goodvalley A/S

  • Goodvalley består af 34 svinefarme, 9 biogasanlæg, 1 slagteri og forædling, 10 foderfabrikker og kornlagre, 2 kvæggårde og 6 markbrugscentre i de tre lande Polen, Ukraine og Rusland
  • Selskabet ejes for langt størstepartens vedkommende af danskere
  • Selskabets største enkeltaktionær er IFC, International Finance Corporation, under Verdensbanken med en andel på 6,9 procent af aktierne 
  • Den næststørste aktionær er Axelgaard Universal Framing ApS, der ejer 3,9 procent af aktierne.
  • De øvrige 89,2 procent af aktierne ejes af cirka 170 aktionærer, der for størstedelens vedkommende er danskere.
  • Aktionærerne fik i 2018 i gennemsnit udbetalt et udbytte på godt 400.000 kr.

Tilføjet kl 11.27: Tal for EBITDA margin.
 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle