Brug registreringer til at øge overlevelsen af pattegrise
Brug registreringen af dødeligheden i farestalden som fundament og gå videre med næste skridt ved at registrere fx dødsårsager i underkategorier som andel af den samlede dødelighed.

Af Nikolaj Stidsen, Svinerådgiver, Velas

I stort set alle besætninger foretages der en registrering af de døde pattegrise med en opdeling efter alder og årsager.

Der er flere metoder til at gøre det, enten den helt simple på papir eller i Agrosoft/Cloudfarm.

Sådan gør vi i dag

Når der skal vurderes på dødeligheden i farestalden for en kort periode, så ser vi på de døde grise i forhold til antal levendefødte i samme periode, og det giver god mening idet 70-80 procent af dødeligheden ligger inden for de første fem dage.

Og det er vigtigt ikke kun at se på antal døde grise, men at forholde sig til dette i forhold til antal fødte grise i samme periode.

De fleste bruger dataene til at forholde sig til det samlede billede af dødeligheden i faringsholdet, og ud fra det forholde sig til om dødeligheden har været tilfredsstillende lav i den forløbne periode. Dette noteres eventuelt som rødt eller grønt på motivationstavlen.

Hvad kan vi gøre fremover?

Når der allerede i dag foretages en registrering med opdeling i årsager og alder på de døde grise, så er der allerede lavet et rigtig godt forarbejde til et meget detaljeret analysearbejde.

Det er kun et spørgsmål om, hvordan vi kommer nemmest videre til at gøre det endnu mere brugbart, end det er i dag. Og dermed forbedre muligheden for at øge pattegriseoverlevelsen.

Det er vigtigt med opdeling i de rette kategorier, aldersgrupper og ugedag.

Det er en god ide at have de yngste grise i sin egen gruppe, fordi de fylder så meget i afgangsårsagerne, altså før dag 5. Underkategorierne for disse grise kan være svagfødt, klemt, diarre, sult og andet - eventuelt med en underopdeling i klemte ved ammesøer, hvis det er en stor udfordring.

Små fødte grise er nogle gange en stor udfordring, og dødsårsagerne for dem fordeler sig hen over alle underkategorier, og det kan i disse tilfælde give mening at lave en gruppe, der hedder under 700 gram i stedet for svagfødt.

Efter dag 5 kan samles i en gruppe, med underkategorierne klemt, diarre, sult, infektion og andet.

Selvom vi har en forholdsvis simpel opdeling efter ovenstående kategori, så er det stadig en svær opgave at få et godt overblik over disse tal, især når man ser på udviklingen over tid. Derfor giver det rigtig god mening at vi tager alle disse gode registreringer, og arbejder videre med dem, så de i endnu højere grad bliver brugbare i kampen for pattegriseoverlevelse.

Agrosoft og clousfarm kan hjælpe med dette arbejde, hvis der registreres heri. Og der er faktisk flere muligheder, end de fleste er klar over.

Det vigtigste er, at man forholder sig til den samlede dødelighed for hvert hold, hvilket oftest er det der sker i dag.

Men hvis vi tager det næste skridt og synliggør underkategorierne og følger dem som en andel af den samlede dødelighed, så kan vi, hvis dødeligheden i den forgangne periode har været lav, se på, om det er fordi andelen af klemte grise eller diarre har været lavere end normalt.

Det har man ofte en fornemmelse af, men hvis vi ikke følger dette over tid, får vi alt for sjældent sat det rette fokus på at lære af de gode perioder, og sætte det rette fokus.

Med gode registreringer får vi også en bedre mulighed for at følge op på virkningen af igangsatte tiltag.

Hvis der i en periode arbejdes med f.eks. klemte grise, så giver det rigtig god mening at vi følger op på dette ved at se på antallet af klemte grise i stedet for at se på den samlede dødelighed. Ellers er risikoen for fejlkonklusioner af indsatsen stor.

Grafisk opstilling

Ved at bruge Agrosoft eller Cloudfarm til registrering af dødeligheden, enten på so-niveau eller som grupperegistrering, får man også muligheden for at vise opgørelser enten som grafer eller tabeller. Det gør det endnu nemmere at lave opfølgning.

I enkelte besætninger sker der en meget detaljeret registrering af de døde grise i farestalden helt ned på so-niveau. Det giver en helt enorm mulighed for at analysere i sine registreringer. Man kan forholde sig til dødelighed ud fra fx rygspæk og kuld nr.

Så der er en helt klar motivation for at bruge tid på at systematisere sine registreringer af døde pattegrise, og bruge det som en aktiv del i kampen for en højere pattegriseoverlevelse.

Figur 1. Skemaer til registrering

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle