Dansk svineproducent i Kina: Stor succes med op til ni daglige sofodringer i farestalden
Jørgen Lindberg, Scandinavian Farms, fodrer søerne i farestalden helt op til ni gange i døgnet, og det har haft tydelig positiv effekt på produktionsresultaterne.

Betydningen af antal udfodringer til søerne i farestalden er ikke særligt belyst forskningsmæssigt, men for svineproducent Jørgen Lindberg er der ingen tvivl om, at en forøgelse af antal daglige fodringer har løftet produktionsresultaterne.

Jørgen Lindberg er direktør og medejer af Scandinavian farms, der har en stor svineproduktion kørende i Kina. 

Tilbage i 2016 investerede Scandinavian Farms i Nedap's Automatisk Faresti Fodring i forbindelse med et nybyggeri. Det blev leveret og monteret af Agrisys.

Jørgen Lindberg erfarede hurtigt fordelene ved det nye system, og det automatiske fodringssystem blev derfor også installeret i en anden besætning i 2017. 

Tilsammen bliver det til 2.520 farestier, hvor installationen af det nye fodringssystem er udført. Før investeringen blev der fodret tre gange dagligt i farestaldene. 

Op til ni daglige fodringsrunder

Det har krævet lidt tilvænning og løbende justeringer at nå frem til den nuværende automatiske fodringsmodel i farestaldene, men Jørgen Lindberg er godt tilfreds med resultatet.

En uge før og efter faring bliver søerne fodret tre gange i døgnet, for ikke at skabe unødvendig uro.

I den efterfølgende uge, uge to, stiger mængden af daglige udfodringer til fem. I uge tre stiger det yderligere til syv daglige udfodringer og til slut, en uge før fravænning, er det ni daglige udfodringer.

"Fodringsmodellen bygger på, at den samlede fodermængde pr. udfodring skal holdes konstant. Hver udfodring giver omtrent én foderenhed(FE), og antallet af udfodringer stiger derfor i takt med, at soen skal have flere daglige foderenheder.", uddyber Jørgen Lindberg. 

Jørgen Lindberg og medarbejderne oplever ikke udfordringer med, at søerne skal rejse sig for at æde ni gange i døgnet. De rejser sig hver gang, pointerer svineproducenten. 

Gode resultater hiver investeringen hjem

Jørgen Lindberg vurderer, at investeringen i det automatiske fodringssystem allerede har betalt sig hjem, her fire år efter. 

Jørgen Lindberg har mulighed for at benchmarke de to besætninger med automatisk farestaldsfodring med en tredje besætning, der stadig kører med det gamle system og tre udfodringer i døgnet. Det er dog planen, at denne tredje besætning med 1.350 farestier også skal have installeret Nedap Automatisk Faresti Fodring i den nærmeste fremtid.

Sammenlignet med denne tredje besætning er det tydeligt, at det nye system og flere udfodringer markerer sig på følgende områder:

  • Fravænningsvægten ligger gennemsnitligt 0,5 kg højere.
  • Mere ensartede søer ved fravænning og et lavere huldtab.
  • Færre dage mellem fravænning og den første løbning. 
  • Flere levendefødte.
  • Markant lavere forekomst af skuldersår, så de stort set ikke forekommer. 
  • Markant færre gaspustere i farestalden, der især kan være et problem i de varme somre. 
  • Antal fravænnede grise pr. kuld ligger 0,2 højere.
  • Generelt forbedret sundhed hos søerne.

En lidt sjovere forskel er også, at klimagrisene fra besætningerne med mange daglige udfodringer virker mere aktive i ugen efter fravænning i forhold til klimagrisene fra den tredje besætning. 

Om det skyldes en højere fravænningsvægt, at søerne har været mere aktive under diegivningsperioden eller nogle helt andre ting, kan der kun gisnes om. 

Udover ovenstående forskelle bidrager det automatiske fodringssystem fra Nedap også med mindre foderspild, arbejdsbesparende rutiner og høj præcision. 

Det har heller ikke kostet på antal ihjellagte grise at have hyppigere udfodringer, selvom det er en nærliggende risikofaktor, når soen skal rejse og lægge sig flere gange, pointerer Jørgen Lindberg yderligere. 

Klare anbefalinger

Jørgen Lindberg har kun positive ting at berette om deres automatiske fodersystem og flere udfodringer i farestalden. 

"Systemet er simpelt og med minimalt vedligeholdelsesarbejde. Vores tilknyttede LVK-dyrlæger har også kun positive beretninger om systemet og de hyppigere udfodringer.", uddyber Jørgen Lindberg.

Svineproducenten i Kina kan dog ikke sige, om en lignende investering vil betale sig lige så hurtigt hjem i Danmark, fordi forholdene er anderledes. I Kina er foderet f.eks. langt dyrere, og det giver derfor en hurtigere økonomisk gevinst at kunne minimere foderspildet og øge foderudnyttelsen. 

Jørgen Lindberg vil klart anbefale svineproducenter i Danmark at opsøge informationer og mulighederne med et automatisk fodringssystem i farestalden, hvor hyppigheden af daglige udfodringer også kan øges.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle