Soholder har succes med majs-hvede blanding - men aldrig ren majs igen

Blog fra svinebedriften: Flemming Damgaard købte et parti kernemajs i efteråret, fordi prisforskellen til hvede var tilstrækkelig stor til at være attraktiv. Erfaringerne med fodring af søer og smågrise er både gode og mindre gode.

Af Flemming Damgaard - fortalt til Stig Bundgaard

I efteråret gik jeg over til at fodre både søer og smågrise med kernemajs i stedet for hvede, fordi det prismæssigt var attraktivt.

Kernemajsen kostede på det tidspunkt 135 kr. pr., og hveden lå i niveauet ca. 150-160 kr. pr. hkg leveret, så vi kunne få flere foderenheder i majs til prisen. Indholdet af protein er mindre i majs, så her har vi korrigeret med en øget andel af soja.

Jeg købte 200 ton majs. Indkøb af fodermidler sker via en indkøbsforening under 3S.

For en start erstattede jeg det halve af min egenproducerede hvede med indkøbt majs i en blanding i amerikanersiloen. Majs er et lidt tungere produkt end hvede, så man skal være opmærksom på, at majsen ikke hænger i foderkasserne.

Al hvede udskiftet med majs

Det gik godt med skiftet, og derfor valgte jeg at skifte al hveden ud med majs, da jeg løb tør for hvede-majs blandingen.

En blanding med 100 pct. majs har fungeret fint hos smågrisene, hvor jeg umiddelbart ikke har bemærket nogle ændringer.

Hos søerne har der imidlertid være lidt problemer med at malke ordentligt og opnå normal ydelse, og de har haft en tendens til at gå i stå med mælkeproduktionen. Fravænningsvægten er også faldet. Jeg formoder, at dette skyldes anvendelsen af majs.

Derfor er jeg igen skiftet tilbage til en 50-50 blanding af majs og hvede, nu med begge dele indkøbt. 

Det fortsætter jeg lidt med endnu, indtil blandingen er opbrugt. Nu er prisen på majs nemlig steget lidt til ca. 140 kr., mens prisen er faldet på hvede, så det er igen prismæssigt attraktivt at bruge ren hvede i foderet, og det er jeg i øvrigt også er mest tryg ved, fordi jeg har så meget erfaring med hveden.

Tommelfingerregel: 10 kr. i forskel gør majs attraktivt

Som en tommelfingerregel regner jeg med, at majsen skal være 10 kr. pr. billigere end hvede, før majsen er attraktivt. Dertil kommer, at prisen på soja skal med i regnestykket, ligesom der som nævnt er lidt ulemper ved at bruge majs i foderblandiger til søer. 

Næste gang vi når op på den prisforskel, er jeg igen klar til at skifte hveden ud med majs - men altså kun det halve, for ren majs er for hårdt for søernes mave og går ud over mælkeydelsen.

100 procent majs i stedet for hvede kan jeg ikke anbefale ud fra erfaringerne i min besætning.

Faktaboks

Flemming Damgaard

  • Svineproducent, Lunderskov. Blogger til Svin Plus.
  • 1.250 søer, årlig produktion af ca. 40.000 stk. 30 kgs grise
  • Hjemmeblander, 100 procent tørfoder, intern KS, hjemmeavler
  • Staldanlæg fra hhv. 2005 og 2015
  • Markbrug: 300 hektar med vinterbyg, vårbyg, vinterhvede og havre. Alt korn til eget brug og dækker ca. halvdelen af forbruget. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle