Stuegang i sygestien: Tilse dine dyr rigtigt – brug dyrlægen

Det kan ofte være svært at vurdere og tage den rigtige beslutning, når dyret skal behandles. Derfor er det vigtigt, at du bruger din dyrlæge i tvivlsituationer. Griseproducent Stine Mikkelsen vælger at have dyrlægen med i sygeafsnittet, for at få tilset hver enkelt dyr.

Det er vigtigt, at arbejdet med syge og tilskadekomne dyr prioriteres og at håndteringen bliver systematiseret, så det bliver nemmere at træffe den rigtige beslutning.

Første skridt er, at man som ejer eller driftsleder beslutter, at gøre noget ved det, som går galt gang på gang i besætningen, lyder rådet fra Seges Svineproduktion.

Det kan være manglende rettidig aflivning, eller at syge grise ikke opdages og behandles hurtigt nok.

Det er selvfølgelig forskelligt fra besætning til besætning. 

Dyrlægen får hånden på kogepladen

Griseproducent fra Bornholm Stine Mikkelsen har fokus på at have dyrlægen med i sygeafsnittet, for at få tilset hvert enkelte dyr:'

”Når vores dyrlæge kommer, så går vi stuegang. Det betyder, at vi er inde i hver sti, vi har hver enkelte dyr op og stå, dyrlægen kender historikken, og så diskuterer vi, hvad fremtiden for dyret er,” fortæller hun.

Claus Heisel, dyrlæge hos LVK, kommer ofte ved Stine Mikkelsen besætning. For ham er det vigtigt at kunne være med til at træffe afgørelse ved tvivlsspørgsmål:

”Det er vigtigt, at jeg får hånden på kogepladen og bliver aktør i forhold til behand-lingen af syge og tilskadekomne dyr. På den måde kan jeg også være med til at bakke op om det, der er blevet gjort med dyrene i besætningen – både i en kontrol-situation, men også i al almindelig for at få det bedste output ud af de produktionsdyr, vi har at gøre med,” siger han.

uddannelse af medarbejdere

Dyrlægen kan både være med til at uddanne medarbejderne ved at gå stuegang sammen med den medarbejder, der har ansvaret for sygestien.

”Det er vigtigt, at man får brugt sin dyrlæge, når de er på besøg. På den måde gør man det nemmere for sig selv at behandle søerne i rette tid.

Det er en af de ting, vi prøver at sprede budskabet om i vores kampagne SoLiv 2.0,” fortæller Tina Birk Jensen, specialkonsulent og projektleder for kampagnen.

Træffe den rigtige beslutning

Ofte er det også nemmere at kunne træffe den rigtige beslutning efter dyrlægens vurdering, som kan være en aflivning.

”Det, at der kommer en vurdering udefra, gør det nogle gange nemmere at få truf-fet den rette beslutning. Den rigtige beslutning kan sagtens være en aflivning.

Det er rart, da det er en stor beslutning, men hvis der står en fagmand, som en dyrlæge er, der ved en masse om svinesygdomme og kan se, at det her går ikke, jamen så lad os få aflivet det dyr med det samme,” lyder det fra Stine Mikkelsen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle