Tre projekter modtager 194 millioner kroner til grøn omstilling af dansk landbrug

Stiesdal, Dall Energy og Frichs Pyrolysis får støtte fra Pyrolysepuljen til udvikling og demonstration af teknologier, der skal bidrage til den grønne omstilling af dansk landbrug.

Energistyrelsen har nu udmøntet tilskud til projekter, som fremmer teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren. Pengene kommer fra den såkaldte pyrolysepulje.

Det oplyser Energistyrelsen.

Det bliver Stiesdal SkyClean A/S, Dall Energy ApS og Frichs Pyrolysis ApS, derf får grønt lys fra Energistyrelsen til at sætte gang i pyrolyseprojekter, der skal bidrage til drivhusgasreduktioner i landbruget, samtidig med at der produceres grøn energi.

Tilsammen modtager projekterne 194 millioner kroner fra pyrolysepuljen, der i foråret 2022 modtog ansøgninger for hele 397 mio. kr. fra i alt 12 projekter.

- I et samspil mellem landbrugs- og energisektorerne vil de tre projekter demonstrere nye teknologiske løsninger, der på en og samme tid skal betyde mindre CO2 og mere energi. De perspektivrige projekter kan således være med til at sikre, at Danmark kan opfylde sine klimamålsætninger om 70 procents CO2-reduktion i 2030 – og samtidigtkan Danmark med projekterne blive et foregangsland for grøn pyrolyseteknologi, udtaler Energistyrelsens vicedirektør Stig Uffe Pedersen i en pressemeddelelse.

Fremme af grøn omstilling

Puljen er målrettet udvikling af teknologier, der skal fremme grøn omstilling af dansk landbrug, primært gennem pyrolyse – en proces, hvor biomasse opvarmes uden tilstedeværelse af ilt.

Man kan således tage restprodukter fra landbruget, såsom halm og gylle, og nedbryde det, så det omdannes til biokul og brændbar gas, samt olie.

De støttede projekter benytter sig alle af pyrolyseteknologi – men til nogle forskellige formål.

De tre projekter supplerer således hinanden ved at have forskellige relevante tilgange til en markedsnær udvikling af teknologien og dens indpasning i værdikæden, og det forventes, at de tilsammen kan rykke teknologiudviklingen betydeligt som grundlag for at fremme den verserende pyrolysedagsorden, lyder det i motivationen for valget fra Energistyrelsen. 

Stiesdal SkyClean A/S har med støtte fra EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – allerede demonstreret effektiv pyrolyse i et 2 MW demoanlæg.

Med støtte fra Pyrolysepuljen vil virksomheden og dens partnere i SkyClean Scale-up-projektet nu bygge det første pyrolyseanlæg i kommerciel størrelse med en effekt på 20 MW. Målet er at opnå en effektiv og økonomisk klimateknologi for dansk landbrug.

Konvertering af restprodukter

Dall Energy vil med projektet ’Stor-skala Fluid Bed Pyrolyse’ udvikle, etablere og demonstrere en pyrolyseteknologi til konvertering af restprodukter blandt andet fra landbruget til biokul og grøn energi i form af fjernvarme.

Til dette formål skal der i projektet etableres et multifuel-anlæg, som kan behandle en række organiske restprodukter såsom halm og spildevandsslam. Projektet har således potentiale til at reducere landbrugets klimaaftryk og samtidigt bidrage til gas- og fjernevarmeforsyningen i Danmark. Projektet støttes med 51,4 mio. kr.

Den tredje virksomhed, der kan glæde sig over at modtage støtte fra Pyrolysepuljen, er Frichs Pyrolysis, hvis projekt støttes med 18,6 mio. kr. Frichs Pyrolyses vil i projektet udvikle et 2 MW anlæg til gasbåren flashpyrolyse i en multikanalreaktor med energioverskud.

Flashpyrolyse er kendetegnet ved hurtig opvarmning til særligt høje temperaturer på over 800 grader. Med denne metode opnås den størst mulige udvinding af gas.

Projektet anlægges ved en stor ægproducent, hvor målet er at behandle og konvertere hønsemøg og halm. Det forventes at fuldskalaanlægget, der skal opføres i projektet, vil nå en kapacitet på 15 ton biomasse i døgnet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle