Vandplaner lader vente på sig: EU-Kommissionen rykker Danmark

EU-Kommissionen har sendt Danmark, og en lang række andre EU-lande, en såkaldt åbningsskrivelse, hvor de rykker for at modtage de endelige vandplaner for den tredje planperiode, der løber mellem 2021 til 2027.

Som det har været tilfældet i de to første vandplanperioder, så er Danmark også i tredje periode forsinket i

Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne er helt centrale, når det kommer til at gennemføre EU’s vandrammedirektiv Direktivet har det mål, at alle EU-landes vandområder – det gælder vandløb, vandet langs kysterne og grundvand – skal opnå ”god tilstand”.

Kilde: Miljøstyrelsen

at aflevere sine endelige planer til EU-Kommissionen. Det er de planer, som gælder for 2021 til 2027. 

De endelige vandplaner i Danmark skulle ifølge tidsplanen have været sendt til Kommissionen i december 2021, men det er ikke sket endnu.

I midten af februar har Kommissionen derfor nu indsendt en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark fremgår det af EU-Kommissionens hjemmeside.

En åbningsskrivelse er det første skridt i en proces, der handler om et muligt traktatbrud, og kan føre til, at der bliver rejst en sag ved EU-domstolen mod et land. Det er mediet WaterTech, der har fundet dokumentet, hvor Kommissionen rykker Danmark.

Miljøministeriet ønsker over for mediet ikke at kommentere sagen.

Af dokumentet på Kommissionens hjemmeside fremgår det, at Danmark langt fra er eneste EU-land, som Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse for manglende vandplaner. 15 andre lande har også fået en åbningsskrivelse. 

Danmark og de andre lande har nu to måneder til at svare Kommissionen, hvorfor planerne er forsinket. Er Kommissionen tilfreds med det svar, så kan sagen allerede være lukket. Det er ikke muligt at læse selve åbningsskrivelsen, da den er fortrolig. 

Landbrugsforhandlinger forhalede proces

Udkastet til de danske vandområdeplaner blev i første omgang forsinket, da man fra dansk side ville afvente de politiske forhandlinger om en landbrugsaftale. Forhandlingerne stod på gennem det meste af 2021, og først i oktober blev der indgået en aftale. Og i december 2021 – et år forsinket - blev vandområdeplanerne sendt i høring i seks måneder.

For omkring tre uger siden oplyste Miljøstyrelsen til LandbrugsAvisen, at der ikke går så lang tid, før de endelige vandplaner bliver præsenteret. De endelige planer indeholder blandt andet en rettelse til indsatskravet i Nakskov Fjord.

Før udkastet til vandområdeplanerne for perioden 2021 til 2027 blev præsenteret, der lød det i 2021, at Danmark er meget langt fra at være i mål. Kun 5 af 109 kystvande er i god økologisk tilstand og 14 ud af 123 kystvande er i god kemisk tilstand. 

Lige nu er arbejdet i gang med en 'second opinion' af den danske tilgang til, hvordan man løser udfordringen til at nå 'god tilstand'.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle