Venstre-ordfører vil genoverveje nitratgrænseværdi

Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen, siger, at han ønsker en redegørelse for nitrats betydning for kræftrisiko - for at genoverveje nitratgrænseværdier for drikkevand.

Ny registerforskning viser, at risikoen for tyktarms- og endetarmskræft øges fra fem til 5,75 pct, når koncentrationer af nitrat er over 9,3 mg pr. liter.

Miljøordfører Erling Bonnesen (V) siger til Information, at "disse nye oplysninger skal vi tage meget alvorligt".

"Vi er i Danmark meget stolte af, at vi kan tappe vores drikkevand direkte fra hanen. Det skal vi passe godt på, så enhver seriøs rapport på dette område skal vi se nøje på. Er der noget om det, skal vi reagere på det. Og det kan være, at vi skal have set på grænseværdierne – ligger de på det rigtige niveau, eller skal der foretages en justering".

Det er som oftest private boringer i landområder, hvor nitratindholdet kan være over de aktuelle grænseværdier på 50 mg/l. Tidligere var grænseværdien halvt så stor. Kommuner kan give dispensation fra grænseværdien.

Frank Erichsen, kendt som Bonderøven på DR, har tidligere klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over, at kommunen vil lukke hans brønd på grund af for meget nitrat.

Over for Landbrugsavisen.dk uddyber Erling Bonnesen, at det er for tidligt at spekulere i, om brønde skal nedlægges, så husstande i stedet skal tilsluttes almene værker.

"Vi er slet ikke der endnu. Jeg vil advare mod at rejse skræmmebilleder på nuværende tidspunkt", siger Erling Bonnesen, der vil afvente en redegørelse fra myndighederne.

Men rapporten bekymrer ham.

Merrild: Man skal se hele billedet af dansk landbrug 20. oktober · 09:44

"Når der kommer en rapport af den karakter, så tager vi det meget alvorligt. Det tror jeg sådan set, at alle politikere gør", siger han.

Miljø- og Fødevareministeriet har anmodet Miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne om at gennemgå de nye forskningsresultater.

SF’s miljø- og landbrugsordfører, Trine Torp, beder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) om sænke grænseværdien for nitrat i drikkevand og tage sagen op på EU-niveau.

Ministeren har ikke kommenteret sagen over for Information.

Forskerne har kunnet sammenholde de voksne danskeres nitratbelastning via drikkevand med kræfthyppigheden og derigennem kunnet påvise sammenhængen mellem nitrat i drikkevand og tyktarms- og endetarmskræft. Data fra 2,7 mio. danskere er gennemgået.

Forskningen bekræfter tidligere forskningsresultater fra Iowa, USA.

Franske undersøgelser viser, at nitrat i drikkevandet normalt udgør 15 til 20 procent af nitratindtaget. I hustande med privat brønd kan andelen stige til 30-35 procent. Det øvrige nitratindtag kommer fra pølser, rødbeder, kinakål og andre fødevarer.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu