Øko-protein: Lang vej til selvforsyning

Det økologiske areal skal øges med 60.000-70.000 hektar, hvis Danmark skal være selvforsynende med økologisk foderprotein. Til gengæld er behov og produktion allerede i balance, når det gælder økologisk foderkorn.

Danmark er i princippet allerede selvforsynende med økologisk foderkorn, mens kun halvdelen af proteinforsyningen kan dækkes med danske afgrøder.

Det vurderer Innovationscenter for Økologisk Landbrug i en frisk analyse, udarbejdet af chefkonsulent Sven Hermansen og kvægkonsulent Arne Munk.

- Set over en årrække er behovet for foderkorn, sammenholdt med produktionen i marken, tæt på balance. Vi importerer foderkorn, men vi eksporterer også afgrøder, så i et normalt dyrkningsår er vi i princippet selvforsynende med foderkorn, siger Sven Hermansen.

Øko-areal skal vokse

Helt anderledes er situationen, hvis man satser på national selvforsyning med økologisk foderprotein.

Det vil ifølge Sven Hermansen forudsætte, at det økologiske areal øges markant med mellem 60.000 og 70.000 hektar.

- 60.000-70.000 hektar nyt økologisk omdriftsareal er en markant stigning i en tid med stor usikkerhed om markedsvilkårene. Men set i forhold til målsætningen om fordobling af det økologiske areal frem mod 2030, er det en nødvendig vækst, siger han.

Sven Hermansen understreger, at det nuværende areal ikke rækker, selv hvis sædskiftet optimeres: Bælgsæd kan ikke dække behovet alene, da sammensætningen af aminosyrer ikke opfylder behovet hos enmavede dyr som grise og fjerkræ.

Selvforsyning med økologisk foderprotein forudsætter derfor blandt andet, at bioraffineret græsprotein bliver tilgængeligt, at køernes proteinoptag fra kløvergræs øges, og at raps og andre olieplanters andel af foderarealet bliver øget, siger Sven hermansen.

Fokus på selvforsyning

Den stramme forsyningssituation og de voldsomme prisstigninger på både korn og proteinfoder giver dog aktuelt store bekymringer i den økologiske branche, hvor mange forsøger at fintune foder- og markplaner for at sikre større selvforsyning.

Den situation er de danske økologer ikke alene om, og EU ser derfor p.t. på muligheden for at dispensere fra kravet om 100 procent økologisk fodring.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle